УНМИК
Службени лист


Резолуција 1244 (1999) савета безбедности Уједињених Нација

Уредбе 

Административна наређења 

Међународни признати стандарди људских права

Међународни споразуми

 

Да бисте прочитали неке од ових докумената потребан је Adobe Acrobat Reader.

 

1999-2007 УНМИК.

Ово електронско издање уредаба и административних наређења УНМИК-а, међународних споразума које је склопио УНМИК и међународних инструмената у вези са људским правима објављује Одељење за информисање јавности Привремене управе Уједињених нација на Косову (УНМИК). Издања објављена на овом сајту немају било какву правну заснованост, и нити УНМИК ни ОИЈ гарантују тачност наведених текстова и нису одговорни за последице које проистичу из ослањања на било који текст или преводе. Штампана верзија Службеног листа који објављује Дирекција за административна питања Привремене управе Уједињених нација на Косову је једини званични извор уредаба и административних наређења УНМИК-а и међународних споразума које је склопио УНМИК. Верзија на енглеском језику је званична верзија уредаба и административних наређења УНМИК-а. У случају сукоба између верзије на енглеском језику и верзија на српском или албанском језику, преовладава значење верзије на енглеском језику.

Међународни инструменти у вези са људским правима и, према потреби, преводи тих инструмената, постављени су на овај сајт са одобрењем релевантног-их власника ауторских права и нити  УНМИК ни ОИЈ не гарантују за тачност наведених текстова и нису одговорни за последице које проистичу из ослањања на било који текст или преводе.

 

ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

УНМИК је одговоран за објављивање уредаба и административних наређења УНМИК-а издатих на основу овлашћења Специјалног представника Генералног секретара. УНМИК не преузима никакву одговорност у вези са квалитетом текстова закона које је усвојила Скупштина Косова и које је прогласио Специјални представник Генералног секретара или у вези са тачношћу одговарајућих превода закона које је усвојила Скупштина на језицима прописаним ставом 9.1.51 Уставног оквира (Уредба УНМИК-а бр. 2001/9 од 15. маја 2001. године. УНМИК није одговоран ни за једну последицу која проистиче из ослањања на било који од тих текстова или преводе.

 

unmikgazette@un.org            (+381)38 200 17003

Приштина - Косово
 

webmaster: bajraktarir@un.org