UNMIK
Službeni list


Rezolucija 1244 (1999) saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija

Međunarodno priznati standardi ljudskih prava

 

© 1999-2007 UNMIK.

Ovo elektronsko izdanje uredbi i administrativnih naređenja UNMIK-a, međunarodnih sporazuma koje je sklopio UNMIK i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava objavljuje Privremena uprava Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK). Izdanja objavljena na ovom sajtu i njihov format nemaju nikakav pravni značaj, i ni UNMIK ni OIJ ne garantuju tačnost navedenih tekstova niti su odgovorni za posledice koje proističu iz oslanjanja na bilo koji od tih tekstova ili prevoda. Štampana verzija Službenog lista koji objavljuje Direkcija za administrativna pitanja Privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu jedini je zvanični izvor uredbi i administrativnih naređenja UNMIK-a i međunarodnih sporazuma koje je sklopio UNMIK. Verzija na engleskom jeziku je zvanična verzija uredbi i administrativnih naređenja UNMIK-a. U slučaju neslaganja između verzije na engleskom jeziku i verzija na srpskom ili albanskom jeziku, preovladava značenje verzije na engleskom jeziku.

Međunarodni instrumenti za zaštitu ljudskih prava i, prema potrebi, prevodi tih instrumenata, postavljeni su na ovaj sajt uz odobrenje relevantnog/ih vlasnika autorskih prava i ni UNMIK ni OIJ ne garantuju tačnost navedenih tekstova i nisu odgovorni za posledice koje proističu iz oslanjanja na bilo koji od tih tekstova ili prevoda.

  

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 UNMIK je odgovoran za objavljivanje uredbi i administrativnih naređenja UNMIK-a izdatih na osnovu ovlašćenja Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara. UNMIK ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitet tekstova zakona koje je usvojila Skupština Kosova i koje je proglasio Specijalni predstavnik Generalnog sekretara, ili za tačnost odgovarajućih prevoda zakona koje je usvojila Skupština na jezike propisane stavom 9.1.51 Ustavnog okvira (Uredba UNMIK-a br. 2001/9 od 15. maja 2001. godine). UNMIK nije odgovoran za bilo koju posledicu koja proističe iz oslanjanja na takve tekstove ili prevode.

 

unmikgazette@un.org            (+381) 38 200 17003

Priština - Kosovo
 

webmaster: bajraktarir@un.org