Čelništvo

 

Karolin Zijade

Specijalna predstavnica generalnog sekretara (SPGS) i šefica UNMIK-a

Karolin Zijade je imenovana za specijalnu predstavnicu generalnog sekretara i šeficu Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) 19. novembra 2021. godine.

Nakon obavljanja funkcije direktorice Odeljenja za međunarodne organizacije, konferencije i kulturne usluge u Ministarstvu spoljnih i emigracionih poslova Libana od 2017. godine, gđa Zijade donosi skoro 30 godina iskustva u međunarodnoj diplomatiji i obimno znanje o Ujedinjenim nacijama stečeno predvođenjem nacionalnih delegacija u Ujedinjenim nacijama za pitanja ljudskih prava, migracija i agende o ženama, miru i bezbednosti.

U svojstvu zamenice stalnog predstavnika Libana u Ujedinjenim nacijama u Njujorku (2006-2017), SPGS Zijade je službovala u ambasadama Libana u Ujedinjenom Kraljevstvu (2004-2006), Belgiji i pri Evropskoj uniji (1994-1999), kao i u Stalnoj misiji Libana u Beču i u ambasadama u Austriji, Hrvatskoj i Slovačkoj (1999-2002).

SPGS Zijade je ima završene osnovne akademske i magistarske studije ekonomije i političkih nauka na Libanskom univerzitetu u Bejrutu, i stekla je diplome iz međunarodnih odnosa na Slobodnom univerzitetu u Briselu i Diplomatskoj akademiji u Beču. Tečno govori arapski, engleski i francuski.

 

Beri Lin Friman

Zamenica specijalne predstavnice generalnog sekretara (ZSPGS)

Beri Friman je imenovana za zamenicu specijalnog predstavnika za Misiju privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) 22. decembra 2020. godine. Od januara 2018. do ovog naimenovanja, radila je kao politička direktorica i zamenica šefa Kancelarije za podršku izgradnji mira (PBSO) u Odeljenju Ujedinjenih nacija za politička pitanja i izgradnju mira (DPPA).

Od 2014. do 2017, gđa Friman je prvo direktorica za politička pitanja a potom šefica kabineta u Integrisanoj višedimenzionalnoj stabilizacionoj misiji Ujedinjenih nacija u Centralnoj Afričkoj Republici (MINUSCA). Pre svog dolaska u Ujedinjene nacije, gđa Friman je bila direktorica za Severnu Afriku u Nacionalnom demokratskom institutu (NDI) od 2011. do 2014. godine, gde je nadzirala širok spektar programa za politički razvoj koji su obuhvatali podršku izbornim procesima, razvoju civilnog društva, jačanju zakonodavstva, razvoju političkih partija i promovisanju učešća žena, omladine i marginalizovanih zajednica u političke procese i donošenje odluka. Pre toga bila je zamenica regionalnog direktora NDI za Centralnu i Zapadnu Afriku, i na tom položaju obavljala raznovrsne dužnosti u okviru programa za zemlje u celom tom regionu.

Do svog dolaska u NDI 2002. godine, gđa Friman provodi 15 godina u Državnom sekretarijatu SAD (Stejt department), radeći u sektorima za političke, ekonomske i konzularne poslove u američkoj ambasadi u Tunisu, Maroku, Lesotu i Nigeriji. Za vreme službovanja u Vašingtonu, radi u Kancelariji Generalnog inspektora i u Kancelariji za analizu stanja u Africi. U Stejt departmentu dobija priznanje za zasluge i visoko priznanje časti, kao i nagradu za istaknutog analitičara. Gđa Friman je dopisna članica „Slobode u svetu“, godišnjaka Kuće slobode koja objavljuje istraživanja o političkim pravima i građanskim slobodama. Pored toga, u svojstvu volontera bila je potpredsednica Odbora za izbore grada Takoma Park u državi Merilend.

Gđa Friman je diplomirala društvene nauke na Univerzitetu Tulejn u Nju Orleansu (Luizijana) i završila master studije sa praktičnom nastavom na Univerzitetu Džordžtaun u Vašingtonu. Pored maternjeg engleskog, gđa Friman tečno govori i francuski jezik. Majka je troje odrasle dece.

 

Mari Jamašita


Predstavnica Generalnog sekretara UN,

šefica Kancelarije UN u Beogradu

Mari Jamašita je imenovana za predstavnicu generalnog sekretara i direktoricu Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu (UNOB) 22. decembra 2020. godine. Prethodno je obavljala funkcije direktorice Odseka za Aziju i Pacifik u Odeljenju za izgradnju mira i politička pitanja (DPPA) i Odeljenju za mirovne operacije (DPO), zamenice šefa i direktora Kancelarije za podršku izgradnji poverenja (PBSO) i direktorice Informativnog centra Ujedinjenih nacija u Japanu (UNIC Tokijo). Za organizaciju UN radi već preko 30 godina u oblasti preventivne diplomatije i izgradnje mira u Aziji i Pacifiku, sa fokusom na pružanje pomoći na Fidžiju, u Mjanmaru, Nepalu, Šri Lanki, Istočnom Timoru, i drugim zemljama, i posredovanje u odnosima sa Udruženjem zemalja Jugoistočne Azije (ASEAN). U Južnoj Africi bila je podrška specijalnim predstavnicima generalnog sekretara za Angolu, Severnu Ugandu i Zimbabve. Kao ekspertkinja za izborne i političke procese, vodila je više od 20 projekata za pomoć u izborima u Africi, Aziji i u Centralnoj i Južnoj Americi.  
 
Služeći u misijama, bila je šefica Kancelarije za politička pitanja u Misiji Ujedinjenih nacija u Nepalu (UNMIN) (2010), zamenica glavnog izbornog službenika u Prelaznoj administraciji Ujedinjenih nacija u Istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu (UNTAES) (1996-1997) i koordinatorka Ujedinjenih nacija u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju u Udruženoj operaciji Ujedinjenih nacija u Jermeniji (1994). Gđa Jamašita je započela službu u Organizaciji UN u decembru 1990. godine, kao saradnica za politička pitanja u Kancelariji Generalnog sekretara za istraživanje i prikupljanje informacija.   
 
Mari Jamašita ima master diplomu iz prava i diplomatije sa Fakulteta prava i diplomatije u Sjedinjenim Državama i diplomu pravnog fakulteta Joči Daigaku (Univerzitet Sofija, Japan). Govori japanski, engleski, nemački i francuski, i pomalo finski. Državljanka je Japana, udata je i ima jednog sina.

   

 

     
 

 

   

 

     

>>>>Former SRSG's