Kancelarija za podršku i pomoć zajednicama

Kancelarija UNMIK-a za podršku i pomoć zajednicama (OCSF) igra važnu ulogu u nadgledanju, izveštavanju i promovisanju sveobuhvatnih odgovora na pitanja i probleme koji se odnose na sve zajednice na Kosovu.
 
OCSF redovno šalje svoje iskusno osoblje na poprišta događaja u manjinskim zajednicama, područja u kojima žive raseljena lica i povratnici, kao i verska i kulturna mesta. Oni rade kroz aktivnu mrežu partnera i sagovornika u zajednici, vođeni vitalnim potrebama da se unapredi tolerancija i izgrade veze među podeljenim zajednicama.
 
Članovi OCSF tima, kad god su pozvani i prema potrebi, obezbeđuju ključnu podršku i vezu između zajednica i institucionalnih platformi za isporuku osnovnih usluga na lokalnom nivou. Oni pomažu da se ugroženim grupama omogući pristup humanitarnoj i razvojnoj pomoći, da sve zajednice uživaju jednak pristup dostupnim javnim službama i da diskriminatorne politike i prakse budu prijavljene i razmotrene.
OCSF takođe podržava neprekidno angažovanje Kosova u međunarodnim i regionalnim procesima, uključujući u oblasti privredne saradnje, verskim i kulturnim pitanjima, ljudskim pravima i drugim oblastima od vitalnog značaja za dugoročni razvoj i stabilnost na Kosovu.