Intervju sa Aljdom Maljko, pravnim referentom

Alda Malko, UNMIK pravni referen  UNMIK Photo: Shpend Berbatovci

1. Kažite nam nešto o sebi

Ja sam iz Albanije. Nakon što sam diplomirala na Pravnom fakultetu na Univerzitetu u Tirani, 2008, radila sam nekoliko godina kao pravni konsultant, advokat odbrane i sudski izvršitelj. Rad u oblasti prava i vladavine zakona mi je prijao, ali sam u jednom trenutku shvatila da želim nešto drugačije, sa više izazova, i da budem deo nečeg većeg. Odlučila sam da moj sledeći izazov mora da bude međunarodno okruženje. Zbog toga sam se prijavila za Program Ujedinjenih nacija za volontere, i evo me ovde. Raspoređena sam na rad u UNMIK-u u oktobru 2015.

2. Zbog čega ste poželeli da postanete volonter?

Mislim da je volonterstvo uvek bilo deo mene. Sećam se da sam još od svojih tinejdžerskih dana bila uključena u inicijative pružanja pomoći drugima i stvaranja boljeg okruženja. Kasnije, kao student, bila sam angažovana u studentskim reprezentativnim telima. Nakon što sam započela svoju profesionalnu karijeru, imala sam manje vremena za volonterski rad, ali nikad nisam odustala od toga. Uvek sam osećala da mogu više, tako da sam bila veoma srećna kad sam dobila mesto UNV-a u UNMIK-u. Od kad sam ovde, pokušavam da dam svoj doprinos ne samo u dužnostima vezanim za posao, već i u aktivnostima koje nisu vezane za posao, ali se organizuju u misiji, kao što je organizovanje proslave povodom završetka godine, prikupljanje donacija za izbegličke kampove i ostalo. Veoma sam ponosna što sam volonter Ujedinjenih nacija i u tome me pokreće moj omiljen citat o volonterstvu, koji glasi: “Oni koji mogu, rade. Oni koji mogu više, volontiraju.”

3. Šta mislite o radu u UNMIK-u?

Organizacija UN-a ima veoma visoke vrednosti i osećam se privilegovanom što sam njen deo. Predivno je raditi u međunarodnom okruženju, sa ljudima iz celog sveta, različitih etničkih, verskih, profesionalnih  i drugih osobenosti, uključujući lokalno osoblje koje radi na zajedničkom cilju izgradnje mira i prosperiteta. Ako bi u jednoj rečenici trebalo da opišem svoje iskustvo, onda bi to bilo: sviđa mi se!

4. Koje poslove obavljate kao pravni referent Odseka za pravosuđe?

Glavna funkcija Odseka za pravosuđe je da pomogne saradnju u oblasti vladavine prava između relevantnih institucija u Prištini i Beogradu i zemalja koje ne priznaju Kosovo, i da ojača kosovske institucije za vladavinu prava u skladu sa normama i standardima međunarodnog i regionalnog krivičnog pravosuđa i ljudskih prava. Deo svog radnog dana provodim u obrađivanju zahteva za međunarodnu pravnu pomoć i u overavanju dokumenata; zatim pratim događanja vezana za vladavinu prava i o njima izveštavam; dajem strateške savete i radim pravne analize. 

 

5. Kao neko ko govori albanski, kako ste se prilagodili sredini?

Pa, to što mi je albanski maternji jezik definitivno olakšava moj život na Kosovu, posebno moj svakodnevni rad. Pošto moram da pratim različite događaje u vezi sa vladavinom prava i često prisustvujem diskusijama i okruglim stolovima koji se vode na albanskom jeziku, mogu da radim brže, jer mi nije potreban prevod. Osim toga, značajan broj dokumenata s kojima radim je na albanskom, a prevod nije uvek priložen. U takvim slučajevima je veoma korisno razumeti tekst odmah, bez odlaganja. U mom svakodnevnom životu, van kancelarije, mogućnost da s drugim ljudima komuniciram na maternjem jeziku čini da se osećam kao kod kuće. 

Razgovor vodio Špend Berbatovci, Kancelarija za strateške komunikacije i odnose s javnošću