Rad odseka za pravosuđe

Naši zadaci

Odsek za pravosuđe obavlja četiri osnovna zadatka.

1. Nadgledanje i izveštavanje o dešavanjima u oblasti vladavine prava

Odsek za pravosuđe nadgleda i izveštava o dešavanjima u oblasti vladavine prava kako bi na najbolji način o tome izvestio Specijalnog predstavnika generalnog sekretara i sedište Ujedinjenih nacija (UN) u Njujorku. Pomenuto nadgledanje se prvenstveno odnosi na tri oblasti:

•    Dešavanja u oblasti zakonodavstva; 
•    Krivična gonjenja, istrage i suđenja, poput slučajeva visokog ranga koji se odnose na ratne zločine i druga teška krivična dela; i 
•    Institucionalni okvir Kosova, uključujući pravosuđe i kazneno-popravni sistem.
Odsek za pravosuđe doprinosi pripremi kvartalnih izveštaja Generalnog sekretara Savetu bezbednosti.  Odsek takođe prepoznaje nedostatke i izazove u oblasti vladavine prava, a zatim ih rešava, ili sarađuje sa drugim činiocima na njihovom rešavanju.

 

Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK, Dr. Zahir Tanin, briefs the Security Council on 29 February 2016

2. Podrška institucijama za vladavinu prava

Odsek za pravosuđe je uspostavio poslovnu saradnju sa činiocima iz oblasti vladavine prava i međunarodnim donatorima u cilju finansiranja i sprovođenja projekata kojim se podržavaju i jačaju institucije za vladavinu prava na Kosovu. Na primer, Odsek u Severnoj Mitrovici organizuje redovne Koordinacione sastanke sa civilnim društvom na temu vladavine prava, koji se održavaju od 2014. godine. Pomenuti sastanci pružaju mogućnost za razmenu informacija i koordinaciju aktivnosti u sektoru vladavine prava. Na taj način, poboljšana je saradnja civilnog društva, nevladinih organizacija, vladinih institucija i međunarodnih organizacija.

Delivery of office equipment to the prosecution offices as part of a Justice Section project to enhance and support the capacities of these offices and facilitate the efficient processing of cases, June 2016

UNMIK je takođe finansijski podržao nekoliko projekata u cilju podrške institucijama za vladavinu prava na Kosovu. Projekti sprovedeni u 2016. godini uključuju:

  • Obezbeđivanje neophodne opreme za kosovske sudove i tužilaštva kako bi se poboljšala bezbednost sudija, tužilaca, žrtava i svedoka na sudu.
  • Obezbeđivanje dodatne kancelarijske opreme za kosovske sudove i tužilaštva kako bi se omogućilo efikasnije procesuiranje predmeta, povećala transparentnost i poboljšao pristup nevećinskih zajednica.
  • Podrška smanjenju broja zaostalih predmeta u Osnovnom sudu u Mitrovici kroz sponzorisanje  pravnih pripravnika koji su rešili gotovo 2.500 prekršajnih predmeta i pomogli u izradi više od 3.500 odluka.
  • Jačanje kapaciteta u Pritvornom centru u Mirovici putem obuke i podrške osoblju kako bi obavljali svoj posao efikasnije i u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava.
  • Sprovođenje nezavisne procene krivičnog pravosuđa na  Kosovu, uz pomoć partnera iz civilnog društva. Tokom procene korišćen je Priručnik za procenu krivičnog pravosuđa koji je izradila Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala. Procenom se, između ostalog, proverava rad policije, pristup pravosuđu, mere pritvora i vanzavodske mere.
  • Sprovođenje nezavisne procene o bezbednosnim merama u kosovskim sudovima i tužilaštvima, uz pomoć partnera iz civilnog društva. Projekat je obuhvatio analiziranje bezbednosti žrtava i svedoka i razmatranje postojećih pasivnih i aktivnih bezbednosnih mera. Takođe je obuhvatio detaljno razmatranje važećih pravila i propisa.
  • Obuka diplomiranih pravnika iz različitih etničkih zajednica sa severa Kosova o zakonima i zakonskim procedurama Kosova. Projekat je sprovela organizacija civilnog društva sa sedištem u Severnoj Mitrovici.

Iako UNMIK nije direktno uključen u dijalog između Beograda i Prištine koji se sprovodi pod okriljem Brisela na temu integracije pravosuđa, UNMIK ohrabruje učešće svih etničkih grupa u kosovskom pravosuđu.

Pictures of some of the individuals reported missing since the 1998-1999 Kosovo war ended adorn the front of this government building in Pristina, November 2005.

UN Photo/Afrim Hajrullahu

3. Saradnja sa INTERPOL-om na međunarodnim poternicama

Kancelarija INTERPOL-a na Kosovu svakodnevno olakšava interakciju kosovskih vlasti sa INTERPOL-om i  zemljama članicama ove organizacije. Konkretno, kosovske vlasti mogu zatražiti raspisivanje Međunarodne poternice za licima za koja se veruje da se nalaze van Kosova, a koja su dužna da se jave na izdržavanje kazne zatvora ili pojave pred sudom radi sprovođenja sudskog postupka. UNMIK posreduje između Kosova i Interpola kako bi takvi zahtevi bili obrađeni i kako bi se omogućilo izdavanje poternica.   

Iako je UNMIK policija prenela svoje izvršne funkcije na EULEKS u decembru 2008. godine, UNMIK je zadržao dužnosti koje se odnose na INTERPOL, zbog  nepostojanja sporazuma između zemalja članica INTERPOL-a. Između UNMIK-a i INTERPOL-a je 2002. godine potpisan memorandum o razumevanju koji je još uvek na snazi. 

4. Overavanje  dokumenata u cilju njihovog priznavanja od strane zemalja članica UN koje ne priznaju Kosovo

Odsek za pravosuđe overava dokumenta stalnim stanovicima Kosova, uključujući ona koja se odnose na akademsko obrazovanje, lični status građana (rođenje, venčanje, smrt, itd.) i penzije, kako bi mogla da se koriste u zemljama članicama UN koje ne priznaju Kosovo. Pomenuta usluga omogućuje stalnim stanovnicima Kosova da se zaposle i/ili pohađaju studije u zemljama članicama UN koje ne priznaju Kosovo i da od srpskih vlasti potražuju svoje penzije. Od januara 2013. godine do danas, UNMIK je overio nekih 7.000 dokumenata koji se odnose na penziju.  

Naši partneri

Odsek za pravosuđe ostvaruje blisku saradnju sa institucijama u oblasti vladavine prava na Kosovu, uključujući i Ministarstvom pravde, Kosovskim institutom za pravosuđe, Sudskim savetom Kosova, Tužilačkim savetom Kosova i Advokatskom komorom Kosova, kao i civilnim društvom koje se angažuje na inicijativama u oblasti vladavine prava. Odsek za pravosuđe preduzima sve svoje aktivnosti kroz blisku saradnju sa drugim partnerima Ujedinjenih nacija, uključujući i odsekom za policiju  i odsekom za ljudska prava UNMIK-a, Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP),  Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Kancelarijom Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC), Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i Dečijim fondom Ujedinjenih nacija (UNICEF). Odsek pravosuđa takođe ostvaruje blisku saradnju sa međunarodnim partnerima u koje se ubrajaju i EULEKS,  Kancelarija  specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu, KFOR, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, INTERPOL, Savet Evrope i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Odsek za pravosuđe takođe ostvaruje blisku saradnju sa svojim kolegama iz sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, naročito Kancelarijom za vladavinu prava i Bezbednosnim institucijama u Departmanu za mirovne operacije.

Animation DPKO Security and Rule of Law in the field

Pogled unapred

Kosovski sektor vladavine prava je ostvario značajan napredak od početka mandata UNMIK-a 1999. godine. Ipak, izveštaji Evropske unije, Saveta Evrope i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju nakon 2015.godine navode da je potrebno uraditi više kako bi se odgovorilo na preostale probleme u oblasti vladavine prava. UNMIK neprestano prilagođava svoje prioritete kako bi omogućio veću podršku institucijama na rešavanju pomenutih problema.

U poslednje vreme, UNMIK i Tim Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNKT) rade na razvijanju kohezivnijeg pristupa u pogledu podrške vladavini prava na Kosovu. S tim u vezi, UNMIK i UNKT imaju za cilj izradu zajedničkog programa Ujedinjenih nacija za podršku policiji, pravosuđu i kazneno-popravnom sistemu na Kosovu. Program će obuhvatiti period 2017-2020. i fokusiraće se na tematske oblasti koje uključuju izgradnju kapaciteta pravosuđa, prevenciju nasilnog ekstremizma, pristup pravdi i maloletničko pravosuđe.