Portal partnera UN (PPUN)

Mesto gde se povezuju UN i organizacije civilnog društva

UN su osmislile Portal partnera UN (PPUN), platformu za organizacije civilnog društva (OCD), u svrhu njihovog povezivanja sa UN zbog mogućnosti uspostavljanja partnerstva. PPUN je osmišljen kako bi omogućio usklađenu, efikasnu i laku saradnju između UN i njenih partnera.

Odlike 

•Mogućnosti za partnerstva za OCD koje brojne agencije UN objavljuju na jednom mestu
•Profili OCD partnera kako bi agencije UN bile upoznate sa prisustvom OCD na terenu 
•Usaglašena deklaracija o partnerstvu sa OCD prihvaćena od strane svih agencija UN
•Podaci o partnerstvu sa OCD i metrički podaci o praksama partnerstva 
•Verifikacija od strane agencija UN i profili rizika potencijalnih partnera
•Prikupljanje ključnih podataka iz profila partnera radi analize od strane agencije UN.

Ispunjavanje naših obaveza  

Portal je osmišljen kako bi podstakao usklađenost unutar UN, a očekuje se da će više agencija UN i njihovih pridruženih partnera pristupiti Portalu u bliskoj budućnosti.

Koristi UNPP :

Razvoj Portala partnera UN temelji se na decenijama uspešnih partnerstava između UN i OCD, savetovanjima sa NVO mrežama, kao i najboljim praksama u upravljanju partnerstvom, kako bi se podržalo usklađivanje i pojednostavljenje poslovnih procesa. 
Ukoliko ste zainteresovani za registraciju na PPUN kako biste saznali nešto više o procesima partnerstva UN i da biste pratili mogućnosti za partnerstva koje objavljuju brojne agencije UN, molimo vas da se preko dolenavedenog linka registrujete i napravite onlajn profil vaše OCD kojem mogu pristupiti UN. Portal takođe omogućava podnošenje sažetih predloga projekata Ujedinjenim nacijama kako bi bilo razmotreno njihovo finansiranje. 

Link: https://www.unpartnerportal.org/landing/register