Kancelarija Ujedinjenih nacija u Beogradu

Po sporazumu sa Vladom Republike Srbije, Kancelarija Ujedinjenih nacija u Beogradu (UNOB) izveštava o političkim dešavanjima i deluje kao kancelarija za vezu.
 
UNOB predstavlja glavni kanal komunikacije između Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu  (UNMIK), Vlade Republike Srbije i diplomatske zajednice u Beogradu za pitanja koja se odnose na primenu Rezolucije Saveta bezbednosti 1244 (1999).
 
Kancelarija posreduje u kontaktima UNMIK-a, uključujući onim koji se odnose na Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara i obezbeđuje pomoć, kada se to od nje zahteva, UNMIK-u i drugim međunarodnim činiocima prisutnim na Kosovu.
 
UNOB izveštava Odeljenje Ujedinjenih nacija za mirovne operacije i UNMIK o svim pitanjima koja se odnose na Kosovo.
 
UNOB takođe nadgleda regionalna dešavanja na Zapadnom Balkanu koja mogu biti od značaja za Ujedinjene nacije. Izveštaje o svim regionalnim pitanjima nevezanim za Kosovo podnosi Odeljenju Ujedinjenih nacija za politička pitanja, a na tim regionalnim pitanjima takođe blisko sarađuje sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj i drugim partnerima.
KANCELARIJA UJEDINJENIH NACIJA U BEOGRADU
(UNOB)
Tolstojeva 47-49
11040 Beograd
Republika Srbija