Oko VUN

Program Volonteri Ujedinjenih nacija (UNV) je organizacija UN-a koja kroz angažman volontera doprinosi miru i razvoju širom sveta.  

Volontiranje predstavlja snažno sredstvo putem kojeg se angažuju ljudi na rešavanju razvojnih izazova, a koje može promeniti brzinu i prirodu razvoja. Volonterski rad pomaže društvu u celini, ali i samom volonteru jer jača poverenje, solidarnost i reciprocitet među građanima i namenski stvara prilike za učešće.

UNV program doprinosi miru i razvoju jer zagovara da volonteri dobiju priznanje, sarađuje sa  partnerima kako bi integrisao volontiranje u program razvoja i širom sveta angažuje sve veći broj volontera koji poseduju znanje iz različitih oblasti, uključujući i volontere sa iskustvom. UNV program podržava volontiranje kao univerzalno i inkluzivno, i prepoznaje volontiranje sa svom njegovom raznovrsnošću i vrednostima koje ga čine: slobodna volja, posvećenost, angažovanje i solidarnost.

Sa sedištem u Bonu, Nemačka, UNV program je aktivan u oko 130 zemalja svake godine. Prisutan je širom sveta kroz predstavništva Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a izveštava Izvršni odbor UNDP-a. UNDP Executive Board.

See also United Nations Volunteers Headquarters