Šef UNMIK-a primio je novog Komandanta KFOR-a general majora Giovanni Fungo

previous next
21 Sep 2016

Šef UNMIK-a primio je novog Komandanta KFOR-a general majora Giovanni Fungo

Shpend Bërbatovci

Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija Zahir Tanin primio je novog Komandanta KFOR-a general majora Giovanni Fungo u štabu UNMIK-a u Prištini. Teme susreta su bile trenutna situacija na Kosovu, nedavni politički događaji, kao i saradnja KFOR-a i UNMIK-a.

Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a (SPGS) Zahir Tanin i novi Komandant KFOR-a, general major Giovanni Fungo u UNMIK štabu.  ©UNMIK Photo by: Shpend Bërbatovci

Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a (SPGS) Zahir Tanin i novi Komandant KFOR-a, general major Giovanni Fungo u UNMIK štabu.  ©UNMIK Photo by: Shpend Bërbatovci