​​​​​​​Međunarodni dan žrtava prisilnih nestanaka: SPGS Ziadeh naglašava stalnu podršku UNMIK-a porodicama nestalih osoba i njihovom pravu na istinu

30 Aug 2022

​​​​​​​Međunarodni dan žrtava prisilnih nestanaka: SPGS Ziadeh naglašava stalnu podršku UNMIK-a porodicama nestalih osoba i njihovom pravu na istinu

Povodom Međunarodnog dana žrtava prisilnih nestanaka, specijalna predstavnica generalnog sekretara (SPGS) i šefica UNMIK-a, Caroline Ziadeh, potvrđuje da su najdublje misli UN-a  sa porodicama  čiji se članovi i dalje vode kao nestali. Ona ističe da je njihovo pravo na istinu i pravo da znaju osnovno ljudsko pravo, čije ostvarivanje ne treba politizovati.

Ponavljajući posvećenost UNMIK-a da podrži napore na rasvetljavanju sudbine svih osoba koje se još uvek vode kao nestale na Kosovu, SPGS Ziadeh je pozvala na nastavak saradnje u okviru Radne grupe Beograda i Prištine za nestala lica u vezi sa događajima na Kosovu, kojom predsedava Međunarodni komitet Crvenog krsta i ostaje centralni mehanizam koji je omogućio rešavanje značajnog broja slučajeva od njegovog osnivanja 2004. godine.

„UNMIK nastavlja da se zalaže za prava porodica u vezi sa sudbinom njihovih najmilijih. Saradnja između Prištine i Beograda je ključna za napredak u pitanjima nestalih lica i za podsticanje pomirenja i izgradnje poverenja između svih zajednica na Kosovu“, rekla je ona.

SPGS Ziadeh takođe koristi ovu priliku da ohrabri Prištinu i Beograd da nastave sa zamahom Dijaloga uz posredstvo EU kako bi se krenulo napred po pitanju nestalih osoba.

Pozadina:

Od jula 2022. godine, 1.621 osoba (1.358 muškaraca i 263 žene) se još uvek vode kao nestale u vezi sa događajima na Kosovu 1998-1999. UNMIK nastavlja da podržava proces rasvetljavanja sudbine nestalih lica na Kosovu, uključujući blisku saradnju sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, i podršku Radnoj grupi uz obezbeđenje tehničke podrške delegacijama Beograda i Prištine kako bi poboljšali kapacitete svog analitičkog tima za traženje nestalih. UNMIK nastavlja da gradi kapacitete Resursnog centra za nestala lica (RCNL), čije je osnivanje pomogao 2017. godine, i pruža podršku porodicama nestalih u saradnji sa MKSK.