Globalno Otvoreni Dan UN-a o političkom učešću žena na Kosovu

29 May 2018

Globalno Otvoreni Dan UN-a o političkom učešću žena na Kosovu

Priština, 6. mart 2018. - Globalno Otvoreni Dan Ujedinjenih nacija o ženama, miru i bezbednosti obeležen je 5. marta 2018. godine na Kosovu, okupivši kosovske parlamentarke, političarke, vladine zvaničnice, civilno društvo, aktivistkinje i predstavnike međunarodne zajednice. Događaj, koji se ove godine fokusirao na političko učešće žena, organizovan je od strane Privremene administrativne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) i UN Women.

U svom uvodnom govoru, Specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef UNMIK-a, Zahir Tanin, govorio je o nedovoljnom osnaživanju žena u politici.

"Dok je u brojnim oblastima Kosovo postiglo pozitivan napredak u pogledu političkog učešća i predstavljanja žena [...], iskustvo nedavnih izbora pokazalo je da efektivno učešće žena u politici nužno se ne mora pretočiti u efektivnu zastupljenost u odlučivanju" rekao je on.

"Iako je primećena kvota, bilo je zastoja u zastupljenosti žena na rukovodećim položajima u strankama, vladi i drugim organima odlučivanja".

Potpredsednik Skupštine Kosova Džavit Haliti izjavio je tokom izlaganja da je Skupština odobrila niz zakona kojim se ženama daje ravnopravan status i pruža zaštita njihovih prava. On je naglasio značaj daljeg osnaživanja žena na osnovu njihove vredne uloge u društvu i njihovog povećanog angažmana u kretanju Kosova napred.

Flora Macula, šefica UN Women na Kosovu, rekla je da je "demokratizacija političkih partija ključna za uključivanje žena u donošenje odluka." Ona je takođe naglasila važnost povećanja angažmana među muškarcima i dečacima.

Nakon parlamentarnih i lokalnih izbora na Kosovu 2017. godine, ovogodišnji Globalno Otvoreni Dan fokusirao se na političko učešće žena. Istaknut je pozitivan napredak žena na prošlim izborima, pored izazova koji su preostali.

"Unapređenje političkog učešća žena bazirano je na širem globalnom opredeljenju za puno i efikasno učešće žena i jednake mogućnosti za liderstvo na svim nivoima donošenja odluka u političkom, ekonomskom i javnom životu", izjavio je SPGS Tanin. "Ovo je poduhvat koji je takođe ključan za rodnu ravnopravnost."

"Štaviše," dodao je on, "politička participacija žena je neophodna za rodnu pravdu kako bi se okončala nejednakost, podređenost, hijerarhijski status i asimetrije političke moći".

Tokom Globalno Otvorenog Dana, tri odvojena panela bavila su se temom političkog učešća. Prvi je pokušao da zabeleži iskustva ženskih kandidata sa opštih i lokalnih izbora 2017. godine; drugi se bavio strukturnim preprekama političkom učešću žena; a treći je razmotrio pitanje rodnih kvota, ocenjujući njihovu svrhu i potencijalne oblasti reforme.

SPGS Tanin je identifikovao tri uslova koji ostaju presudni u promovisanju efikasnog političkog učešća žena na Kosovu: borbu protiv duboko ukorenjenih patrijarhalnih normi i obezbeđivanje političke klime bez negativne stereotipizacije i nasilja na osnovu pola; obezbeđivanje značajne podrške od strane političkih stranaka, a posebno stranačkog vođstva za  žene kandidate; i povećanje podrške za izgradnju kapaciteta izabranih žena i povećanje njihovih glasova, kako bi se povećao njihov uticaj na procese odlučivanja.

Globalno Otvoreni Dan je rezultirao nizom konkretnih preporuka koje će pomoći u poboljšanju političkog učešća žena na Kosovu. To uključuje potrebu za kulturnim promenama, počev od porodice, bavljenjem patrijarhalnim mentalitetom; povećana posvećenost političkih partija rodnom paritetu; važnost političke odlučnosti od strane vlade za primenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti i upućivanje izborne reforme u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti; uloga medija i civilnog društva u unapređenju agende za žene, mir i sigurnost; i značaj međunarodne zajednice u nastavljanju pomaganja žena i ženskih institucija.

Pročitajte punu izjavu SPGS-a Zahira Tanina tokom Globalno Otvorenog Dana na Kosovu, 2018. godine:

PDF icon srsg_statement_open_day2018_srb.pdf

 

 

SRSG Speech - UN Global Open Day 2018