Lideri moraju da pronađu pozitivnu putanju po pitanju Kosova za dobrobit svih, rekla je SPGS Zijade Savetu bezbednosti

previous next
18 Oct 2022

Lideri moraju da pronađu pozitivnu putanju po pitanju Kosova za dobrobit svih, rekla je SPGS Zijade Savetu bezbednosti

Politički lideri moraju da biraju između upućivanja pretnji ili gestova dobre volje na Kosovu – i trebalo bi da odluče u korist svih članova društva.

Specijalna predstavnica generalnog sekretara i šefica UNMIK-a Karolin Zijade danas je tokom svog polugodišnjeg izlaganja pred Savetom bezbednosti UN uputila poruku da se nastavi putem pozitivnog liderstva, uključujući i u okviru dijaloga Beograda i Prištine.

„Od prošlog proleća svi smo primetili nekoliko eskalacija u političkoj retorici... kao i nekoliko momenata akutne napetosti na terenu. Ovo je zapretilo da umanji mnoge od uspeha koji su prethodno postignuti dijalogom uz posredovanje EU“, rekla je ona državama članicama.

Slučajevi političkog držanja okarakterisali su veći deo proteklih šest meseci, rekla je ona, uključujući aspekte kao što su energetski plan puta, sloboda kretanja ljudi, validnost ličnih dokumenata i asocijacija/zajednica opština sa srpskom većinom. Diplomatske intervencije i sastanak u okviru dijaloga u avgustu rezultirali su „privremenim olakšanjem“, zahvaljujući produženju rokova – dok je situacija  sa dešavanjima na Kosovu i dalje krhka, neizbežno pogođena trenutnim bezbednosnim okruženjem u Evropi.

„Postoji mnogo izbora koje će politički lideri doneti u danima koji su pred nama o tome kako da upravljaju svojim ambicijama i ciljevima s obzirom na konture šire ekonomske i bezbednosne neizvesnosti u ovom trenutku. Izbor između saradnje ili podele, između pretnji ili gestova dobre volje, između kompromisa ili proračuna nulta sume“, rekla je ona.

SPGS Zijade je naglasila važnost postizanja pune implementacije svih odluka višeg suda i obezbeđivanja punog poštovanja ljudskih prava, uključujući socijalna i ekonomska prava, imovinu i slobodu kretanja za sve zajednice.

U isto vreme, pohvalila je pozitivne primere liderstva osvedočene u teškim trenucima – liderstva koje je imalo potencijal da utiče na svakodnevni život ljudi. „Vlada Kosova ostaje usredsređena na rešavanje kritičnih pitanja u vezi sa vladavinom prava; napore za koje očekujemo da su primetile evropske države članice koje su odmeravale svoje stavove o viznom režimu i režimu putovanja za ljude na Kosovu.“ S tim u vezi, šefica UNMIK-a je istakla da međunarodna zajednica takođe mora da preuzme svoj deo odgovornosti da podrži bolju budućnost Kosova.

SPGS Zijade se zahvalila partnerima Misije, naročito KFOR-u čije stalno prisustvo obezbeđuje bezbedno i sigurno okruženje  “u vremenu kada je linija između političke provokacije i otvorene ratobornosti zamagljena”.

UNMIK ostaje posvećen ključnim oblastima, izgradnji poverenja i osnaživanju kreatora  promena, rekla je SPGS Zijade.

Tokom proteklih šest meseci Misija je bila domaćin četvrte UN-ove skupštine mladih, najvećeg multietničkog foruma mladih na Kosovu, održala Globalni otvoreni dan o ženama, miru i bezbednosti kako bi podigla profil učešća žena u političkim procesima, podržala inicijative vezane za jezička prava i okupila 37 organizacija civilnog društva iz različtih zajednica na Kosovu da pokrenu treći godišnji izveštaj o ljudskim pravima.  

SPGS Zijade je završila svoje izlaganje podrškom nedavnoj poruci generalnog sekretara UN-a, Antonija Gutereša koji je iskoristio svoje uvodno izlaganje u Generalnoj skupštini UN-a 2022. godine da pozove na akciju i dijalog:

„Sada sam sve više uverena da se svaki sporazum između Beograda i Prištine može postići i primeniti samo uz visok stepen učešća javnosti i vlasništva... radujemo se saradnji sa kosovskim institucijama zasnovanoj na dobroj veri i punom poštovanju jedni drugih”, rekla je ona.

Celu izjavu SPGS Zijade na srpskom  možete pročitati ovde (PDF)