Predstavljamo Platformu za izgradnju poverenja na Kosovu

18 Mar 2020

Predstavljamo Platformu za izgradnju poverenja na Kosovu

 

Priština - Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu, prvo svojevrsno središte informacija o inicijativama, dostignućima, prilikama i šampionima za izgradnju poverenja na Kosovu, zvanično je pokrenuta.

Izvršna direktorka nevladine organizacije Nova društvena inicijativa (NSI) koja je pokrenula sajt 18. marta, Jovana Radosavljević, pisala je u otvorenom pismu o značaju ponovne izgradnje poverenja, a imajući u vidu trenutne okolnosti u vezi sa COVID-19:

„Upravo zbog izazova koji pandemija COVID-19 predstavlja, izgradnja poverenja i Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu poprimili su novi značaj. Međusobno poverenje nikada nije bilo od tolikog značaja za kolektivno blagostanje svih nas. Zbog toga, danas, na virtuelan način, pokrećemo Platformu za izgradnju poverenja na Kosovu“, napisala je Radosavljević.

Fizičko distanciranje ne mora značiti izolaciju, rekla je.

„Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu može nam, posredstvom digitalnih tehnologija, olakšati teret pozitivnim pričama o ljudima koji rade zajedno u zajednicama, inspiracijom koju pružaju šampioni koji poverenje grade na nove i inovativne načine, kao i sposobnošću povezivanja i iskazivanja solidarnosti sa drugima u vreme kada su naše uobičajene, svakodnevne rutine i društvene veze otežane."

Platformu za izgradnju poverenja Kosova osmislili su 2018. godine učesnici Foruma za izgradnju poverenja na Kosovu da bi razmenjivali informacije, promovisali saradnju, izbegli duplikaciju i unapredili sprovođenje preporuka za izgradnju poverenja. Pokrenuta od strane NVO Nova društvena inicijativa, u saradnji sa Fundacion Ciudadania Inteligente i Mint22, i uz podršku UNMIK-a, Platforma služi kao jedinstveni izvor informacija o inicijativama za izgradnju poverenja na Kosovu.

Kosovo Trust-building Platform

Pre skoro dve godine, više od 120 učesnika iz širokog spektra kosovskog društva okupilo se u Ljubljani i složilo se oko 135 preporuka za izgradnju poverenja na Kosovu. Od tada, više od 200 pojedinaca, institucija i organizacija preduzelo je skoro 300 inicijativa kako bi učvrstili temelje za trajni mir i inkluzivno, održivo i stabilno društvo.

Pored toga, početna grupa od 100 šampiona prepoznata je po svojim izuzetnim naporima na unapređivanju plana izgradnje poverenja. Ovi inspirativni pojedinci - koji potiču iz različitih zajednica i obuhvataju više generacija i oblasti rada - predstavljeni su u kampanji na društvenim mrežama „Glasovi šampiona“ koja je postigla impresivan prosečni nedeljni domet od više od 25.000 korisnika. Pored šampiona, nekoliko istaknutih ličnosti doprinelo je seriji autorskih tekstova, uključujući Višu izvršnu službenicu Opštine Severna Mitrovica, Adrijanu Hodžić; Direktoricu foruma za liderstvo i diplomatiju, Njomzu Emini; Novinarku Anđelku Ćup; Izvršnu direktoricu Mreže ženskih organizacija Roma, Aškalija i Egipćanina, Špresu Aguši; Izvršnu direktoricu BIRN-a za Kosovu, Jetu Džaru; Urednicu Kossev-a, Tatjanu Lazarević; Urednicu časopisa 4You, Leonoru Šabanaj Nikšić; Ambasadora Švajcarske na Kosovu, Žana Huberta Lebeta; i Specijalnog predstavnika generalnog sekretara i šefa UNMIK-a, Zahira Tanina.

U svom autorskom tekstu, SPGS Tanin je naglasio da Platforma čini program izgradnje poverenja dostupnim svima i pozvao je partnere da se pridruže naporima:

„Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu  donosi vam na dohvat ruke ideje i inicijative, pojedince i institucije koji mogu postići ovaj napredak. Pozivam vas da preuzmete preporuke, crpite inspiraciju iz rada svojih šampiona, iskoristite resurse koji su objavljeni na platformi i unapredite plan izgradnje poverenja u vašoj zajednici. Izgradimo zajedno poverenje koje nam je potrebno, za budućnost koju želimo."

Karakteristike platforme uključuju:

· Funkcija pretraživanja za identifikaciju inicijativa za izgradnju poverenja na osnovu aktera, teme, lokacije i statusa. Inicijative koje se mogu pretraživati na osnovu njihovih doprinosa specifičnim ciljevima održivog razvoja (SDGs)

  • · Odeljak „Vaše priče“ koji sadrži vesti, video i blogovske sadržaje, kao i šampione
  • · Odeljak o resursima sa otvorenim pozivima za finansiranje i zapošljavanje, kao i relevantni izveštaji
  • · Odeljak sa interaktivnom infografikom  koji sadrži laku navigaciju podataka o inicijativama za izgradnju poverenja, uključujući sintezu tema, aktera, lokacije, statusa i prioriteta ciljeva održivog razvoja.
  • · Kalendar koji sadrži i najavljuje događaje koje organizuju ili će se organizovati od strane aktera
  • · Galerija sa fotografijama aktivnosti i događaja saradnika

NSI upućuje otvoreni poziv svima da upotrebe opciju „Kako ja mogu da doprinesem“ za deljenje informacija o projektima, otvorenim pozivima, događajima u kalendaru, izveštaja, vesti o rezultatima ili nominovanju šampiona. Platforma je dostupna na engleskom, albanskom i srpskom.