SPGS Tanin tokom sednice Saveta bezbednosti o Kosovu: "Ostvarivanje fer i teških kompromisa zahteva snažno liderstvo"

16 Aug 2017

SPGS Tanin tokom sednice Saveta bezbednosti o Kosovu: "Ostvarivanje fer i teških kompromisa zahteva snažno liderstvo"

SPGS Tanin poziva na ozbiljnost i odgovornost tokom sednice Saveta bezbednosti o Kosovu: "Ostvarivanje fer i teških kompromisa zahteva snažno liderstvo"

16 avgust 2017 - Njujork: Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a na Kosovu i šef UNMIK-a, Zahir Tanin, danas je naglasio članovima Saveta bezbednosti da je prethodnim kvartalom dominiralo održavanje ranih opštih izbora na Kosovu potom i pregovorima o formiranju nove vlade.

U svom redovnom izveštaju o Kosovu, SPGS Tanin je izrazio da je funkcionalni institucionalni vakuum učinio izazovom napredak u prioritetima upravljanja, dodajući da su "značajne ekonomske i socijalne mogućnosti propuštene u tom periodu". Međutim, istakao je da su izbori bili "generalno slobodni, pošteni i konkurentni, uprkos vrlo kratkom vremenu pripreme i kampanji." Istaknuta zabrinutost glasova mnogih novih i mlađih birača bile su ekonomske prilike, smanjenje korupcije i jačanje vladavine prava. 
Pominjući predloženu inicijativu predsednika Srbije Vučića za unutrašnji dijalog o Kosovu, SPGS Tanin je naglasio da "ostvarivanje fer, teških, često bolnih kompromisa zahteva snažno liderstvo sa svih strana." Naglasio je da političko pomirenje mora biti praćeno i društvenim pomirenjem.

SPGS Tanin je naglasio napore Misije UN-a na Kosovu da podrži napredovanje odnosa među zajednicama na terenu. U tom smislu, on je istakao sastanak okruglog stola održanog u  Ženevi, u saradnji sa Visokim komesarom za ljudska prava kako bi se privukla pažnja ponovo na mnoge nerešene slučajeve nestalih osoba na Kosovu. Druge inicijative pod vođstvom UN-a u jačanju društvenih odnosa uključivale su prvu UN omladinsku skupštinu Kosova gde je prisustvovalo preko 140 mladih lidera - od kojih je 60 posto žena - koje su predstavljale sve kosovske etničke zajednice.

Nakon tri meseca predizborne kampanje i postizborne neizvesnosti, SPGS Tanin je naglasio važnost da Kosovo krene napred ozbiljno i odgovorno, i da međunarodna zajednica radi zajedno u daljem pružanju suštinske podrške. 

Pročitajte kompletnu izjavu na srpskom jeziku ovde. PDF icon