SPGS Zahir Tanin poziva na poštovanje ljudskih prava na Kosovu u kontekstu Covid-19

5 Apr 2020

SPGS Zahir Tanin poziva na poštovanje ljudskih prava na Kosovu u kontekstu Covid-19

5. april 2020., Priština - U svetlu mera koje su preduzete u borbi protiv Covid-19 i trenutnog vanrednog stanja u javnom zdravlju, specijalni predstavnik generalnog sekretara (SPGS) i šef UNMIK-a Zahir Tanin hitno je pozvao sve kosovske institucije i aktere da poštuju ljudska prava u borbi protiv Covid-19.

SPGS Tanin je podvukao važnost odgovora na izazove vezane za ljudska prava koji proizilaze iz trenutne zdravstvene krize i mera da se ona zaustavi. Ohrabrio je sve institucije i aktere da budno prate moguće slučajeve stigmatizacije i diskriminacije vezane za borbu protiv Covid-19 i pozvao na inkluzivan odgovor kako bi se osiguralo da niko nije izostavljen. SPGS Tanin je takođe ponovio poziv kosovske Agencije za zaštitu ličnih podataka da se poštuje pravo pacijenata na privatnost i uzdrži od objavljivanja njihovih ličnih podataka, uključujući i od strane medija.

“Uveren da će Kosovo prevazići predstojeće izazove, UNMIK je uz sve institucije i relevantne aktere u borbi protiv Covid-19, dok nastavlja da promoviše i štiti ljudska prava za sve na Kosovu,” istakao je SPGS Tanin.

O Covid-19 i ljudskim pravima možete čitati ovde.