Grupa za bezbednost i rodna pitanja osuđuje nasilje nad ženama na Kosovu

12 Dec 2017

Grupa za bezbednost i rodna pitanja osuđuje nasilje nad ženama na Kosovu

Grupa za bezbednost i rodna pitanja posle završetka svetske kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ ponovo upućuje apel za ukidanje nasilja nad ženama i devojčicama i apel da se garantuju sva prava svim ženama svugde u svetu.

Od 25. novembra kada se obeležava Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama pa do 10. decembra kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava, kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ je bio trenutak da se podstakne delovanje za okončanje nasilja nad ženama i devojčicama širom sveta.

Žene i devojčice širom sveta, uključujući Kosovo  još uvek se bore da ostvare svoja  ljudska prava. Nasilje nad ženama i devojčicama je možda najočigledniji pokazatelj duboke neravnoteže moći u našim društvima i ranjivosti i ograničenja koja ih prate.

Svaka žena i devojčica ima pravo na život bez nasilja. Međutim, ovo kršenje ljudskih prava javlja se na različite načine u svakoj zajednici, posebno  pogađajući one koji su najmarginalizovaniji i najranjiviji.

Da bi se okončala ova najveća povreda ljudskih prava koja ograničava naš napredak na toliko mnogo načina, hajde da se ujedinimo tako da ne ostavimo nikoga iza sebe i unapredimo naše zajedničko delovanje da se okonča nasilje nad ženama i devojčicama.

Grupa za bezbednost i rodna pitanja (SGG) izražava duboku zabrinutost zbog ubistva žene koje je navodno počinio njen suprug u Srbici 8. decembra 2017, i  ubistva , 24. novembra 2017. žene u Peći za koju se sumnja da je suprug napao.

Grupa za bezbednost i rodna pitanja osuđuje svaki akt nasilja nad ženama i devojčicama, bilo da je ono učinjeno u porodici ili na javnim  mestima. Grupa za bezbednost i rodna pitanja  podstiče kosovske  institucije da potpuno i detaljno istraže ove slučajeve kao i sve ostale slučajeve nasilja u porodici.  Takođe apelujemo na institucije pravosuđa da na  predmetima nasilja u porodici postupaju sa najvišim prioritetom i  osiguraju pravično suđenje ovih predmeta i svih ostalih predmeta nasilja u porodici da bi se zagarantovala  pravda porodicama ubijenih žena i svim ženama, devojčicama, muškarcima i dečacima koji su bili pogođeni bilo kojim oblikom nasilja u porodici.

Nasilje u porodici nije privatna stvar i stoga  Grupa za bezbednost i rodna pitanja podstiče  policiju i  sve relevantne zainteresovane strane da ozbiljno shvate prijave krivičnih dela učinjenih u porodičnim odnosima.

Grupa za bezbednost i rodna pitanja upućuje najiskrenije saučešće porodicama i prijateljima žrtava.

Napomena za štampu

Grupa za bezbednost i rodna pitanja (SGG) je višeakterska grupa kojom predsedava telo UN Women. Sledeće institucije su članice SGG i podržavaju ovu javnu izjavu:

Međunarodne organizacije: UN Women, ostale UNKT organizacije, kao što je UNDP, UNICEF, UNFPA, UN-Habitat, UNHCR, UNOPS, WHO, i ostale uključujući i UNMIK, Kancelariju EU i OEBS.

Kosovske institucije: Agencija za rodnu ravnopravnost;

Ženske organizacije: Kosovo Women Network, Kvinna till Kvinna Kosovo, Kosovo Gender Studies Center, Kosova Women for Women.