UNMIKOVO SAOPŠTENJE ZA MEDIJE, 4. decembar 2017.

5 Dec 2017

UNMIKOVO SAOPŠTENJE ZA MEDIJE, 4. decembar 2017.

4. decembar 2017. - Zbog  nedavnih izjava i izveštaja u medijima u vezi sa ulogom UNMIK-a u pogledu  skorašnje odluke i delovanja Interpola, UNMIK želi da obezbedi sledeće objašnjenje:

U skladu sa ulogom UNMIK-a prema Rezoluciji 1244 (1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, UNMIK je 2002. godine potpisao Memorandum o razumevanju sa Interpolom o “Saradnji u sprečavanju  kriminala i krivičnom pravosuđu”.   Svrha pomenutog Memoranduma je bila da se uspostavi okvir za saradnju između strana, uključujući razmenu policijskih informacija, objavljivanje i protok Interpolovih poternica, protok difuznih poternica i pristup Interpolovim mrežama i bazama podataka. Memorandum između Interpola i UNMIK-a ostaje na snazi.

Stoga, UNMIK deluje kao posrednik između kosovskih vlasti i Interpola, za sva pitanja koja se odnose na sprečavanje kriminala, policijsku saradnju i krivično pravosuđe.

U tom kontekstu, u decembru 2016. godine, UNMIK je Inteprolu podneo notu kosovskih vlasti, u kojoj se traži da međunarodne poternice protiv 20 stanovnika Kosova budu uklonjene, na osnovu Rezolucije 1244 (1999) Saveta bezbednosti UN, kao što je činio u svim takvim slučajevima u prošlosti.

Ukoliko postoje pitanja u vezi sa ovlašćenjima i internim postupcima Interpola, kao i skorašnjoj odluci, možete direktno kontaktirati Interpol.

Read the statement in Albanian here.

Read the statement in Serbian here.