Igrom do bolje zajednice

24 Nov 2017

Igrom do bolje zajednice

Na sportskom terenu okruženom pećkim planinama, grupa mladih osoba je fokusirana na igru. Ipak, postoji nešto više od njihovog entuzijazma u igri, nego što se čini na prvi pogled. Dok trče za svojim vršnjacima, ovi mladi ljudi u isto vreme uče i o ljudskim pravima.

 

„Play International“ uz podršku UNMIK-a, organizovao je vikend obuke, tokom kojeg su se mladi, iz širokog spektra kosovskih zajednica, okupili kako bi učili o zakonima i principima koji se odnose na ljudska prava, veći deo od toga putem igre. Tokom ostatka godine, oni će naporno raditi kao volonteri „Play International“ u osnivanju klubova za ljudska prava u njihovim školama i gradovima.

 

Šesnaestogodišnjakinja, Marigona Gaši, iz Srbice, po prvi put učestvuje na događaju „Play International“ kako bi naučila na koji način može da se izbori „protiv mnogih zabrinutosti vezanih za ljudska prava na Kosovu.“

 

„Mislim da je ovo veoma dobra ideja, učiti stvari tako što ih primenjujemo u praksi, a u isto vreme pomaže nam da se opustimo.“

 

Ona je navela da je njena najveća zabrinutost visoka stopa nezaposlenosti i diskriminacija zasnovana na obrazovanju. Istakla je da je srećna zbog napretka koji su žene ostvarile u pogledu pristupa obrazovanju i radnim mestima.

Žene moraju da se bore za svoja prava i finansijsku nezavisnost.“

 

Asmir Vraneši, 25, je volonter u okviru projekta klubovi za ljudska prava, a isto je radio i kao koordinator projekta „Sport za omladinu,“ tokom 2015. i 2016. godine, tako što je organizovao aktivnosti i obuke u 12 različitih centara.

 

On kaže da ga je privukao nevladin sektor zato što je zainteresovan za sport, ali je veoma brzo shvatio kako sport može da bude korisno sredstvo da se nauče stvari poput ljudskih prava i kao način da se zajednice okupljaju.

 

„Nakon što sam počeo da radim sa njima, shvatio sam koliko su sportske aktivnosti važne za decu, činjenica da mogu da ih naučim i da sam neko na koga mogu da se ugledaju, motivisala me je da postanem volonter i učestvujem u ovim aktivnostima.“

 

Ovo je takođe važan korak da se mladi iz različitih zajednica okupe, ističe on.

 

 

„Puno volontera iz različitih zajednica nikada nisu imali šansu da se sastanu i upoznaju. Ovo im pomaže da se bolje razumeju, bolje shvate različite kulture.

 

Ovo je bio značajan korak sa svakog od nas i verujem da smo svi mi stekli neka nova prijateljstva u drugim gradovima, ali i iz različitih zajednica.“

 

 

Menadžerka „Play International“ Valentina Pikaldi, istakla je da su sport i igre pomogle mladima da pronađu zajednički jezik.

„Verujemo u snagu sporta kao sredstva koje okuplja ljude i mlade iz različitih zajednica.“

 

„Igrom možemo da doprinesemo jačanju informisanosti o određenim temama... Ljudska prava su ključno pitanje o kojem možemo da razgovaramo putem ove metodologije.“


„Play International“ ima „snažan fokus“ na zajednice i šta to znači biti multietnička grupa, istakla je ona.

 

Ona je dalje istakla da je krajnji cilj jačanje informisanosti na širem nivou i ohrabrivanje mladih da sami započnu akcije, kao multietničke grupe.

 

„Krajnji rezultat trebalo bi da bude što je društvo informisanije, ljudi će biti otvoreniji, puni poštovanja prema drugima. I na kraju tolerantnije društvo koje poštuje svakoga.“

 

Human Rights Club - Play International