Izjava UNMIK-a i SPGS-a u vezi sa događajima na severu Kosova i pritvorom UN osoblja

28 May 2019

Izjava UNMIK-a i SPGS-a u vezi sa događajima na severu Kosova i pritvorom UN osoblja

UNMIK sa velikom zabrinutošću prati današnji razvoj na severu Kosova, uključujući pritvor dva pripadnika UN-a tokom obavljanja dužnosti od strane Kosovske policije. Oba člana osoblja su kasnije prebačena u bolnicu radi lečenja povreda. Utvđujemo precizne okolnosti, u bliskoj koordinaciji sa svim međunarodnim agencijama na terenu.

Specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, g. Zahir Tanin, pozvao je na hitno oslobađanje osoblja UN-a, dodajući da će se “bilo kakva šteta naneta osoblju Ujedinjenih Nacija susresti sa najvišim stepenom diplomatsko i međunarodno pravnim odgovorima ”.

"Pozivam sve strane da se pridržavaju principa vladavine prava i dostojanstva za sve za život i slobodu,  i da pomognu da se vrati mir i sigurnost u tom području."

UNMIK će pružiti više informacija u odgovarajuće vreme.

Ažurirano u 14:30 po lokalnom vremenu: Jedan pripadnik UNMIK-a, ruski državljanin, pušten je na slobodu.