Obaveze prema miru i napretku trebaju podršku svih zajednica i pojedinaca na Kosovu, rekao je Tanin Savetu bezbednosti

UN Photo/Eskinder Debebe

14 Nov 2018

Obaveze prema miru i napretku trebaju podršku svih zajednica i pojedinaca na Kosovu, rekao je Tanin Savetu bezbednosti

Obaveze prema miru i napretku trebaju podršku svih zajednica i pojedinaca na Kosovu, rekao je Tanin Savetu bezbednosti

Njujork, 14. novembar 2018. - Danas je šef na čelu Privremene misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu istakao potrebu da se obezbedi da se ljudi širom kosovskog društva potpuno angažuju u izgradnji trajnog mira.

Specijalni predstavnik generalnog sekretara na Kosovu, g. Zahir Tanin, osvrnuo se na nedavne političke događaje, uključujući nove mogućnosti za debatu izazvane razmatranjem novog okvira teritorijalne razmene, predložene od strane Beograda i Prištine, tokom njegovog tromesečnog obraćanja Savetu bezbednosti UN-a u Njujorku.

Govoreći o predloženom okviru koji je objavljen na Evropskom forumu Alpbah u Austriji u avgustu nakon ranijih pregovora, SPGS Tanin je rekao da je nova dimenzija ubrizgala i zebnju i novi impuls.

"Bez obzira na izazove i zabrinutosti u osnovi, diskusija je otvorila prostor za raspravu i razmatranje."

Međutim, SPGS Tanin je insistirao da ključna načela dijaloga pod vodstvom EU - uključujući osnivanje udruženja / zajednice opština sa većinskim srpskim stanovništvom - ostaju ključni za napredak na terenu.

Iako obećanje o sve većoj evropskoj integraciji ostaje snažna motivacija za lidere da izgrade sporazum, sa važnim dešavanjima kao što je preporuka Evropske komisije od jula meseca da se omogući bezvizno evropsko putovanje za stanovnike Kosova, SPGS Tanin je rekao da su štetne akcije imale potencijal da napredak skrenu sa koloseka.

"Bilo da se radi o većim ili manjim pitanjima, jednosmerne akcije nose konstantni potencijal da zapale situaciju na terenu."

Što se tiče usvajanja zakona o jačanju Kosovskih bezbedonosnih snaga od strane Skupštine Kosova, SPGS Tanin je naglasio: "Ovim pitanjem treba rukovati s najvećom pažnjom, kako bi se osiguralo da preduzeti koraci budu rezultat potpuno inkluzivnog, potpuno reprezentativnog političkog procesa poštujući relevantne pravne okvire ".

SPGS Tanin je ponovio posvećenost UNMIK-a da odredi prioritete stalne i stabilne izgradnje poverenja na Kosovu, savetujući o tekućem radu misije u cilju implementacije ključnih preporuka sa ključnog foruma Ujedinjenih Nacija na Kosovu za izgradnju poverenja održanog u maju.

Gajenje trajnog mira moglo bi se postići samo sa uključivanjem svih iz društava i svih predstavnika, rekao je Savetu.

"Najvažnije obaveze koje se mogu postići putem političkih pregovora, bez obzira na snagu međunarodne i regionalne podrške, verovatno neće stajati ako se ne podrže punim razumevanjem i poverenjem među zajednicama i pojedincima širom društva".

 

Pogledajte izjavu SPGS-a Tanina Savetu bezbednosti na srpskom jeziku ovde:

https://unmik.unmissions.org/file/158234/download?token=a07lwN6K

Pogledajte izveštaj generalnog sekretara o misiji Ujedinjenih Nacija na Kosovu na srpskom jeziku ovde:

https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/s-2018-981_ser.pdf