Objašnjenje UNMIK-a u vezi sa nekim nedavnim medijskim izveštajima

1 Oct 2018

Objašnjenje UNMIK-a u vezi sa nekim nedavnim medijskim izveštajima

Sanam Dolatshahi, UNMIK portparolka: "U vezi sa nekim medijskim izveštajima o poseti predsednika Hašim Tačija jezeru Gazivode 29. septembra, UNMIK želi da razjasni da njeno osoblje nije bilo obavešteno niti uključeno u ovu posetu. Osoblje i vozila UNMIK-a u toj oblasti su bili prisutni samo u ispunjavanju odgovornosti nadgledanja, a koji uključuju utvrđivanje i procenu razvoja situacije na terenu, u okviru mandata Misije."