UJEDINJENI GLAS: KOSOVSKE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA OBJAVLJUJU SVOJ DRUGI ZAJEDNIČKI GODIŠNJI IZVEŠTAJ O LJUDSKIM PRAVIMA UZ PODRŠKU UNMIK-A I OHCHR-A

8 Jun 2021

UJEDINJENI GLAS: KOSOVSKE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA OBJAVLJUJU SVOJ DRUGI ZAJEDNIČKI GODIŠNJI IZVEŠTAJ O LJUDSKIM PRAVIMA UZ PODRŠKU UNMIK-A I OHCHR-A

Trideset i četiri ključne organizacije civilnog društva (OCD) na Kosovu, 31. maja zvanično su objavile svoj drugi zajednički izveštaj o stanju ljudskih prava na Kosovu, nadovezujući se na njihov prošlogodišnji prvi ikada zajednički izveštaj. 

Inicijativa je deo programa koji podržava Odsek UNMIK-a za ljudska prava i Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) pod nazivom “Angažovanje civilnog društva na nadgledanju i izveštavanju o ljudskim pravima”.

Godišnji izveštaj o ljudskim pravima sačinjen je u okviru inkluzivnog i participativnog procesa koji su omogućili UNMIK i OHCHR, koji je okupio predstavnike OCD iz različitih etničkih sredina u skladu sa stalnim nastojanjima Misije da se unapredi poverenje među zajednicama. Više OCD je doprinelo izradi ovog zajedničkog izveštaja u odnosu na prošlu godinu.

Ovaj zajednički izveštaj daje solidnu analizu o stanju ljudskih prava na Kosovu u 2020. godini, detaljno opisujući kršenja ljudskih prava, kao i rastuće posledice pandemije KOVID-19 i povezanih mera za suzbijanje na ljudska prava, a utvrđuje i glavne izazove u ostvarivanju ljudskih prava na Kosovu.

Izveštaj ocenjuje stanje i daje preporuke kosovskim institucijama o širokom spektru građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava; o pitanjima ljudskih prava koja se odnose na  određene grupe i lica u nepovoljnom položaju; i međusektorskim temama o ljudskim pravima, poput korupcije i ljudskih prava, tranzicione pravde, i životne sredine i ljudskih prava.

S leva na desno: Anton Ndrecaj, programski direktor i viši pravni savetnik Centra za besplatnu pravnu pomoć i regionalni razvoj; Tijana Grujić, rukovoditeljka projekta NVO Aktiv; Hilmi Jashari, ekspert za ljudska prava i bivši ombudsman Kosova; Marigona Shabiu, izvršna direktorka  Inicijative mladih za ljudska prava; Gloriosa Hisari, službenica za lokalnu integraciju  Programa za građanska prava Kosova; i Muhamet Arifi, izvršni direktor organizacije Balkanski suncokreti Kosovo, predstavili su izveštaj 31. maja u biblioteci Pjetër Bogdani u Prištini.

“Pored daljeg jačanja saradnje i koordinacije između aktera civilnog društva iz različitih sredina, ovaj izveštaj nastavlja da popunjava ozbiljan jaz u praćenju i izveštavanju o ljudskim pravima na Kosovu, a sada pruža i konkretne preporuke kosovskim institucijama koje imaju za cilj unapređenje ostvarivanja ljudskih prava za sve ljude na Kosovu,” istakao je Jerome Bouyjou, šef Kancelarije UNMIK-a za ljudska prava i predstavnik Visokog komesara UN za ljudska prava na  Kosovu.

Marigona Shabiu, izvršna direktorka Inicijative mladih za ljudska prava – Kosovo, naglasila je da će “OCD iskoristiti ove preporuke kao osnov za njihovo zajedničko zagovaranje pitanja ljudskih prava u različitim kosovskim institucijama, a pratiće i njihovu primenu”. 

Tijana Grujić, rukovoditeljka projekta u NVO Aktiv, istakla je da “pojedinačni napori organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava imaju jači efekat u   zajedničkim naporima ovakve vrste”, što je “posebno važno kada je reč o rešavanju pitanja kršenja prava nevećinskih zajednica, povratnika, raseljenih lica i drugih marginalizovanih grupa čiji se glasovi obično nedovoljno čuju."

“Pohvaljujemo OCD koje su dale svoj doprinos na ovom važnom dostignuću i ponovo naglašavamo našu nepokolebljivu posvećenost daljoj podršci civilnom društvu u njihovim nastojanjima da zajednički prate i izveštavaju o stanju ljudskih prava na Kosovu i da jednoglasno u kosovskim institucijama zagovaraju ključna pitanja ljudskih prava”, dodao je g. Bouyjou.

Punom izveštaju o stanju ljudskih prava u 2020. godini na engleskom, albanskom i srpskom možete pristupiti ovde:

  ENGLISH  ALBANIAN  SERBIAN