ZAMENIK SPGS-a, UNMIK-a KOLEMAN OBRATIO SE VAŽNOM SKUPU PREŽIVELIH ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA U TOKU KONFLIKTA

photo by: Alban Raci 

26 Jun 2018

ZAMENIK SPGS-a, UNMIK-a KOLEMAN OBRATIO SE VAŽNOM SKUPU PREŽIVELIH ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA U TOKU KONFLIKTA

Zamenik specijalnog predstavnika generalnog sekretara i zamenik šefa UNMIK-a Kristofer Koleman, 22. juna, obratio se u Šenđinu, Albaniji grupi od 200 preživelih žrtava seksualnog nasilja povezanog sa konfliktima. Događaj je organizovala Fondacija Jahjaga u okviru UNMIK-ovog programa "Ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele seksualno nasilje povezano sa konfliktima".

Tokom događaja koji je otvoren zajedno sa bivšom predsednicom Kosova Atifetom Jahjagom, zamenik SPGS-a Koleman izjavio je da su potrebni veći napori za jačanje mehanizama podrške, podizanja svesti javnosti i mobilisanje javne podrške preživelima na Kosovu. On je takođe naglasio potrebu za povećanim naporima kako bi se osiguralo da svi preživeli iz svih etničkih grupa imaju jednak pristup pravdi i naglasio je suštinsku ulogu programa socijalne i ekonomske reintegracije u osnaživanju preživelih i obezbeđivanju njihovog aktivnog učešća u društvu.

Trodnevni događaj, koji je okupio preživele sa celog Kosova, pružio je važnu platformu za identifikovanje daljih koraka za podršku preživelim osobama, posebno u pogledu njihovog ekonomskog osnaživanja i pristupa pravdi.

Tokom događaja, UNMIK je naglasio svoju posvećenost nastavku podrške organizacijama koje su na čelu napora u rešavanju socijalnih, psiholoških i ekonomskih potreba preživelih na Kosovu.