Barabar principi za unapređenje odnosa među zajednicama

19 Oct 2023

Barabar principi za unapređenje odnosa među zajednicama

Reč Barabar, upotrebom na oba zvanična jezika na Kosovu, albanskom i srpskom,  znači jednakost i pravičnost. Inspirisani ovim, i usaglašeni sa stavovima i mišljenjima više zainteresovanih strana širom Kosova, BARABAR PRINCIPI imaju za cilj da ojačaju veze zasnovane na onome što ujedinjuje, a ne na onome što razdvaja različite zajednice, sa ciljem unapređenja dijaloga, promovisanja tolerancije i saradnje, izgradnje poverenja i dostizanja pravde.

Principi prepoznaju da je poboljšanje odnosa među zajednicama ključno za postizanje pomirenja, održivog mira i razvoja na Kosovu. Takođe prepoznaju da svaki pojedinac, bez obzira na etničku pripadnost, godine, pol, religiju, veštine, seksualnu orijentaciju, društveni ili ekonomski status ili bilo koju drugu posobenost, treba biti u mogućnosti da slobodno ostvaruje svoja prava, izražava svoje stavove putem izbora, aktivno učestvuje u društvenim aktivnostima, i podržava njihove vrednosti.

Principe Barabara možete preuzeti ovde:

Barabar centar je zajednička inicijativa organizacija civilnog društva INTEGRA iz Prištine i CASA iz Severne Mitrovice, uz podršku UNMIK-a. Trenutno lociran u hotelu Grand u Prištini, fokusira se na razvijanje poverenja i inkluzivnog otvorenog dijaloga među svim članovima raznolikog multietničkog društva Kosova, kroz kulturu, umetnost, javno informisanje, izgradnju kapaciteta, obrazovanje, podizanje svesti i akcije zastupanja.

Ova inicijativa se nadovezuje na prethodne napore (Forum UN za izgradnju poverenja na Kosovu i Platforme za izgradnju poverenja Kosova, Koalicija za pomirenje, baveći se prošlim principima koalicije, podsticanjem međuetničke saradnje i projektom pomirenja) usmerene na dijalog među zajednicama, koji su se odvijali na Kosovu u poslednje dve decenije.

Centar Barabar nije predviđen kao projekat ili platforma organizacija ili pojedinaca, već kao bezbedan prostor koji služi kao otvoreni kanal komunikacije i izražavanja ideja za sve zajednice na Kosovu.

Aktivnosti i dešavanja Barabar centra možete pratiti ovde: Facebook, Instagram, Website 

Barabar Community Dialogue CentreBarabar Community Dialogue CentreBarabar Community Dialogue Centre