UNMIK pomaže u zaštiti prava na život na Kosovu

24 Jul 2023

UNMIK pomaže u zaštiti prava na život na Kosovu

"Zbog jednog papira moja mama više nije ovde."

Ove jezive reči uputila je Velerda Sopi, ćerke Sebahate Morine koju je njen bivši muž brutalno ubio u martu 2021. u slučaju nasilja u porodici koji je postao karakterističan za neuspeh kosovskih institucija – ali uspeh kosovskog pravosuđa.

Posle dvogodišnjeg sudskog procesa, Velerda i njene sestre i brat dobili su zvanično priznanje da policija nije ozbiljno shvatila postojeće žalbe o nasilju u porodici. U martu ove godine, Ustavni sud Kosova utvrdio je da institucije nisu ispunile svoje obaveze u zaštiti života njihove majke.

„Preklinjem institucije, u svoje ime, da se ozbiljno pozabave pritužbama žena. Zamolila bih policiju da se ozbiljnije pozabavi ovim slučajevima. Ako se žene žale, uzmite to u obzir, ne ostavljajte ih kao slučaj moje majke, koji je ostavljen po strani“, rekla je Velerda u nedavnom intervjuu za kosovski Pravni institut (KLI).

Sud je utvrdio da kosovska policija i tužilaštvo nisu zaštitili Sebahate tako što nisu produžili mere zaštite nakon ponovljenih prijava fizičkog zlostavljanja, čime su prekršili Ustav Kosova, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, kao i principe Istanbulske konvencije. Za Velerdu, koja je ishod u slučaju koji je vodila njena porodica opisala kao „olakšanje“, glavna zabrinutost je da se nijedana druga mlada osoba ne nađe u sličnoj situaciji u kojima su zvona za uzbunu zvonila, ali podrške nije bilo.

„Možda je bilo dosta sukoba između naših roditelja, ali država je s jedne strane odgovorna što nije preduzela [odgovarajuće] mere i nastavlja da ne preduzima mere za druge slučajeve koji se svakim danom sve više dešavaju”.

Slučaj Sebahate je u ime njene dece preuzeo KLI centar za besplatnu pravnu pomoć, koji je UNMIK podržavao protekle tri godine, a preuzeo je slučaj u ime Sopi dece nakon traumatičnog slučaja ubistva i samoubistva. Centar je obezbedio besplatnu pravnu pomoć i zastupanje za 2.000 ljudi iz svih zajednica i svih delova Kosova, kako na jugu tako i na severu.

Govoreći u ime svoje braće i sestara, Velerda je rekla da su ona i njena braća i sestre dobili „izuzetnu podršku“ danonoćno od KLI tima.

„Centar nam je izuzetno pomogao i imali smo ga kao rame za podršku za bilo kakvu pritužbu ili zahtev koji smo mogli imati kao deca onih koji su uključeni u slučaj”.

Velerdino iskreno svedočenje prikazano je kroz video intervju emitovan tokom događaja koji obeležava završetak projekta kojim UNMIK podržava KLI.

Izgradnja partnerstva i odgovornosti u pravosuđu

Šefica UNMIK-a i specijalna predstavnica generalnog sekretara UN Karolina Ziade rekla je da je uprkos tragičnim okolnostima postignuće zato što je Ustavni sud Kosova priznao osnovno pravo na život. „Nadajmo se da je ovo presedan i poziv na buđenje u borbi protiv nasilja u porodici“, rekla je ona.

Radeći na promovisanju odgovornosti, integriteta i transparentnosti u okviru pravosudnog i tužilačkog sistema na Kosovu, UNMIK takođe podržava KLI u vođenju dve pravne klinike sa ukupno 40 diplomiranih pravnika sa univerziteta u Prištini i Severnoj Mitrovici.

„Za Pravnu kliniku čula sam od prethodnih učesnika i čim sam se pridružila shvatila sam njen značaj. Na Univerzitetu učimo samo teoriju, ali smo kroz Pravnu kliniku videli praksu i razumeli našu buduću ulogu advokata i sudija“, rekla je Mirlinda Čunaku, jedna od polaznica druge generacije Pravne klinike koji su na ovom događaju dobili sertifikat o završetku obuke.

Njena koleginica Magdalena Račićević rekla je da su klinike pružile neviđenu priliku da se teorija primeni u praksi: „Bilo nam je važno da naučimo kako da praktično primenimo ono što smo naučili na Univerzitetu.”

Sa pravnim klinikama KLI-a, diplomirani pravnici su takođe imali priliku da obave pravnu praksu u različitim institucijama i nevladinim organizacijama, uključujući kosovsku Agenciju za informacije i privatnost (AIP).

„Saradnja sa KLI i UNMIK-om ostavila je trag u mojoj karijeri. Stažisti angažovani preko KLI-a su nam pomogli da obavljamo naše dužnosti i naučili su kako da pregledaju potencijalne povrede privatnosti“, rekla je kosovska poverenica za informacije i privatnost Krenare Sogojeva-Dermaku.

Zaštita ličnih podataka

Uz podršku UNMIK-a, KLI je takođe razvio i objavio Priručnik o zaštiti ličnih podataka koji će agencija koristiti u svojim naporima za informisanje javnosti i pomoći javnosti da bolje koristi zakon.

Priručnik sadrži obrasce i šablone koji će svima olakšati podnošenje slučajeva agenciji kada smatraju da su im prekršena prava na privatnost podataka, i oni su sada dostupni i na internetu.

Zatvarajući događaj, Ehat Miftari, izvršni direktor KLI, osvrnuo se na nasleđe koje stoji iza saradnje između UNMIK-a, KLI-a i AIP-a.

„U proces smo uključili studente iz svih zajednica uprkos podelama koje je izazvala politika. Pružili smo usluge za više od 2.000 ljudi, takođe sa našim mobilnim klinikama besplatne pravne pomoći, kako na severu tako i na jugu Kosova, takođe tokom pandemije, a sada imamo i priručnik o zaštiti podataka. Ovo su sve značajna dostignuća i zahvaljujem se UNMIK-u i našem osoblju za svu njihovu podršku“.