DUBOKO OŽALJĆENI UBISTVOM TRUDNE ŽENE KOJE NAVODNO JE NJEN PARTNER, GRUPA ZA BEZBEDNOST I RODNA POZIVA NA TRENUTNU I KONKRETNU ZAŠTITU ŽENA

1 Dec 2022

DUBOKO OŽALJĆENI UBISTVOM TRUDNE ŽENE KOJE NAVODNO JE NJEN PARTNER, GRUPA ZA BEZBEDNOST I RODNA POZIVA NA TRENUTNU I KONKRETNU ZAŠTITU ŽENA

Drugi femicid na Kosovu za manje od nedelju dana umrljao je godišnju globalnu kampanju za okončanje nasilja nad ženama i devojčicama, ovog puta sa ubistvom devetomesečne trudne žene koju je navodno ubio njen partner.

Razorna smrt trudnice u sredu, 30. novembra u Prištini, čije nerođeno dete takođe nije preživelo pucnjavu, usledila je nakon ubistva S.G. u snu od strane njenog supruga u petak (25. novembra), na Međunarodni dan Eliminacije nasilja nad ženama, istog dana kada je širom sveta započeta godišnji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost (SGG) oštro osuđuje ove slucajeve. Izražavamo ogorčenje brojem života žena izgubljenih na Kosovu u nasilju koje su počinili njihovi partneri ili bivši partneri. Takođe snažno pozivamo relevantne institucije da se hitno pozabave neuspehom institucionalne zaštite koji omogućava da prijavljeno nasilje u porodici dovede do femicida, i da pruže efikasnu zaštitu onim žrtvama čiji su životi još uvek u opasnosti.

Takođe, grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost izražava iskreno saučešće porodicama i najmilijima žrtava.

Dok ceo svet obeležava godišnju međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, šokirani smo ovim eklatantnim slučajevima očiglednog partnerskog nasilja usmerenog na žene – dajući užasnu statistiku o dva slučaja femicida u razmaku od samo pet dana.

Ubistva žena vezan za rod, poznat također kao femicid, najbrutalnija je i najekstremnija manifestacija kontinuuma nasilja nad ženama i devojčicama. Ova vrsta nasilja ostaje najraširenije kršenje ljudskih prava širom sveta. Globalni izveštaj koji su pre nekoliko dana objavili UN Women i Kancelarija UN za drogu i kriminal (UNODC) pokazuje da se u svetu u proseku pet žena ili devojčica svakog sata ubije od strane nekoga iz porodice.

Ovakvi ekstremni oblici nasilja nad ženama i devojčicama se mogu sprečiti. Ovo se može postići kroz ranu intervenciju i višestruka i multisektorska partnerstva.
Prema studiji o rodu i malokalibarskom oružju u jugoistočnoj Evropi, verovatnoća da će žene biti ubijene povećava se između pet i dvanaest puta ako počinilac nasilja u porodici ima vatreno oružje, legalno ili nelegalno. U ovom slučaju, iako je žrtva imala zaštitni nalog, izvršilac je uspeo da je ubije vatrenim oružjem. Na Kosovu, tokom 2012-2016, 71,4% žena i 81,8% muškaraca koje je ubio član porodice koristilo je vatreno oružje. Sve žene koje je u ovom periodu ubio intimni partner ubijene su vatrenim oružjem.

Prema članu 24(1) Zakona o zaštiti nasilja u porodici, Kosovska policija treba odgovoriti na svaku prijavu koja se odnosi na akte nasilja u porodici ili pretnje da će se takva dela počiniti. Zakon dalje kaže da „Kosovska policija koristiti razumna sredstva da zaštiti žrtvu i spreči dalje nasilje“. U ovom slučaju, žrtvi je izdat nalog za zaštitu protiv osumnjičenog, sa rokom važenja do 13. marta 2023. godine. Takođe, protiv osumnjičenog je podignuta optužnica sa optužbom za pretnju žrtvi u avgustu ove godine, a prvo ročište je održano u Septembar.

Od januara do kraja oktobra 2022. policiji su prijavljena 2.273 slučaja nasilja u porodici; nažalost, ali ne i iznenađujuće, više od 85 odsto žrtava bile su žene.
Kako bi osigurali da sve žene i devojke budu efikasno zaštićene u budućnosti, članovi SGG apeluju na relevantne institucije da:
- Garantuju pravdu za žrtve, konkretne akcije za sprečavanje nasilja nad ženama i devojkama, zaštititi žrtve, krivično goniti i kazniti počinioce u skladu sa Istanbulskom konvencijom.

- Pokrenu programe za počinioce koji imaju za cilj promenu nasilnih obrazaca ponašanja

- Implementiraju tehnologije elektronskog praćenja putem narukvica kako bi se omogućilo pravosudnim i izvršnim organima da ograniče, regulišu i sprovode lokacije, kretanja i raspored počinioca i na taj način spreče ponavljanje nasilja.

- Dodjele adekvatne resurse kako bi se osigurali efikasniji mehanizmi prijavljivanja socijalnih radnika

- Dodjele adekvatne resurse policiji za tretiranje slučajeva nasilja u porodici sa najvišim prioritetom i odlučnošću

- Pravilno sprovedu multiagencijsku reviziju ovih najnovijih ubistava vezanih za rod kako bi se osiguralo da su organizacioni nedostaci identifikovani i da su naučene lekcije koje omogućavaju da se ti nedostaci otklone i da se ne ponove

- Uspostave nezavisnu Radnu grupu sastavljenu od predstavnika državnih institucija i specijalizovanih predstavnika nevladinih organizacija i specijalizovanih NVO za procenu i evaluaciju tretmana najnovijih slučajeva femicida od strane odgovarajućih zvaničnika i institucija.

- Ulažu u borbu protiv rodnih stereotipa i kulture nasilja nad ženama i devojčicama od ranog obrazovanja.

- Osiguraju efikasnu procjenu rizika od slučajeva nasilja u porodici i razviti adekvatne sigurnosne planove za žrtve.

- Rigorozno nadgledajte naloge za zaštitu i omogućite žrtvama neposredan pristup policijskoj zaštiti.

- Oduzeti vatreno oružje odmah kada se prijavi slučaj nasilja u porodici.

SGG neće prestati da podiže glas žena žrtava kako bi osigurao da povećamo efikasna sredstva za obrazovanje, odvraćanje, sprečavanje, zaštitu i krivično gonjenje nasilja u porodici i femicida. Bićemo glas za one koji možda veruju da nemaju glas, i mi ćemo se čvrsto suprotstaviti rodno zasnovanom nasilju.