Forum Ujedinjenih Nacija na Kosovu za izgradnju poverenja: Krenimo napred

30 Oct 2018

Forum Ujedinjenih Nacija na Kosovu za izgradnju poverenja: Krenimo napred

Dana 18. oktobra, UNMIK je okupio više od 200 zainteresovanih aktera kako bi sagledao napredak i otvorio nove načine rada ka implementaciji preporuka razvijenih tokom Foruma Ujedinjenih Nacija za izgradnju poverenja na Kosovu, održanom u Ljubljani maja 2018.

Događaj kojem su prisustvovali vladini zvaničnici, gradonačelnici, ambasadori, verski lideri i predstavnici civilnog društva, nevladinih organizacija, diplomatske zajednice i međunarodnih organizacija, omogućili su da se razmišlja o iskustvu sa Foruma, distribuira izveštaj Foruma, podele primeri izgradnje poverenja koji su u toku, i unaprede napori za implementaciju preporuka foruma.

Uvod u sam događaj bio je govor specijalnog predstavnika generalnog sekretara (SPSG) i šefa misije, g. Zahira Tanina, kao i video vinjete koje dokumentuju početak procesa izgradnje poverenja u Ljubljani i prikazuju tekuće i inovativne napore posvećenih javnih službenika, lidera zajednice, suseda i mladih da izgrade poverenje u njihovim zajednicama, uključujući podršku multijezičnosti, izgradnji zajedničkog života i stvaranje muzike zajedno.

U svojim napomenama, SPGS je naglasio da je izgradnja poverenja u centru Integrisanog strateškog okvira Ujedinjenih nacija za Kosovo i predstavlja prioritetnu oblast za finansiranje programskih aktivnosti.

U tom smislu, on je najavio niz novih inicijativa UNMIK-a koje nastoje da održe preporuke Foruma, uključujući:

1)nastojanja da se stvori prostor za širi deo kosovskog društva da se aktivnije uključi u odluke koje ih se tiču;

2)razvoj digitalne platforme foruma za izgradnju poverenja na Kosovu radi održavanja iskovanog odnosa u Ljubljani, razmena informacija i organizovanja radnih projekata za unapređenje implementacije preporuka;

3)podrška razvoju održivog jezičkog centra gde bi svi stanovnici Kosova imali pristup i priliku da poboljšaju svoje veštine srpskog i albanskog jezika; i

4)tekući rad sa partnerima za podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

SPGS je takođe pozvao na akciju, pozdravljajući sve lidere i partnere za mir na Kosovu da se pridruže Ujedinjenim nacijama u prosleđivanju preporuka Foruma kao putnom pravcu za kolektivne napore ka trajnom pomirenju.

On je zaključio: "Putovanje izgradnje mostova između ljudi i zajednica je u tome što se krećemo od zamrznutog razgovora do smislene komunikacije, do neophodne koordinacije i stvarne saradnje. Mi smo usred ovog putovanja, a kao što sam rekao u Ljubljani, sada je vreme da se organizuje budućnost, a ne samo da se oplakuje prošlost. "

Događaj je završio gostujući rok sastav Elektra Hart, bend mladih ljudi koji je počeo u Mitrovačkoj rok školi, a koja je postala lokalna institucija za okupljanje mladih žena i muškaraca iz svih zajednica kako bi zajedno stvarali muziku.

The United Nations Kosovo Trust-building Forum

Cela izjava SPGS Zahira Tanina na „Forumu Ujedinjenih nacija o izgradnji poverenja: Krenimo napred“ nalazi se ovde: