Govoriti jednim glasom: Istražen kolektivni potencijal nevladinih organizacija za ljudska prava

28 Oct 2019

Govoriti jednim glasom: Istražen kolektivni potencijal nevladinih organizacija za ljudska prava

Poruke o ljudskim pravima odjeknuće glasnije ako organizacije govore kolektivno, UNMIK-ovi partneri za ljudska prava naučili su na zajedničkoj obuci.

Više od 30 nevladinih organizacija (NVO) sa celog Kosova okupilo se 21. i 22. oktobra na dvodnevnom treningu u multikulturnom gradu Prizrenu, kako bi saznali o širokom spektru tehničkih i pravnih aspekata interakcije sa UN mehanizmima za ljudska prava.

Nevladine organizacije koje rade na očuvanju osnovnih sloboda i zaštiti prava ranjivih grupa od diskriminacije i kršenja građanskih i političkih prava razmenile su svoja iskustva tokom radionice, koja je okupila stručnjake iz Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava (OHCHR) i regionalne predstavnike NVO-a.

Rukovodilac projekta Kosovskog centra za rehabilitaciju žrtava torture, Alban Muriqi, rekao je da veoma ceni priliku da bude deo takve radionice, naglašavajući činjenicu da je radionica direktan odgovor na potrebe i zahteve za dalji razvoj i obuku svih NVO za ljudska prava.

„Povećanje i razvoj kapaciteta civilnog društva za izveštavanje o ljudskim pravima je od najveće važnosti, jer očigledno nedostaje sveobuhvatno znanje u ovoj oblasti.“

Kazao je da je obuka takođe odlična prilika za umrežavanje s drugim predstavnicima nevladinih organizacija.

„Čini se da svaka nevladina organizacija pojedinačno izveštava o različitim pitanjima ljudskih prava, a nema koordinacije niti čak umrežavanja.“

Tamara Vučić, mlada volonterka iz NVO Centar za mir i toleranciju sa sedištem u Gračanici rekla je da je veoma zainteresovana da sazna više o UN mehanizmima za ljudskim prava i novim metodama izveštavanja uopšte.

„Najzanimljiviji deo radionice bio je slušanje o različitim iskustvima trenera. Ima toliko problema širom sveta kojih nismo svesni “, rekla je ona, objašnjavajući vrednost različitih vežbi sprovedenih tokom radionice.

„Jedno veoma osetljivo pitanje na kojem smo vežbali bio je pobačaj. Složenost tog pitanja, i u kojoj meri su prava žena kršena u toliko slučajeva kada je reč o pobačaju bilo je veoma dragoceno za učenje “, dodala je ona.

Kosovo nije stranka u međunarodnim instrumentima za ljudska prava i to čini presudnim za civilno društvo da igra svoju ulogu.

Predstavnica NVO Centar za alternativno rešavanje sporova u Mitrovici Zana Syla rekla je da je radionica neprocjenjiva za pružanje prostora za ispitivanje izazova sa kojima se nevladine organizacije suočavaju kako bi kolektivno izveštavale.

„Ako mi, sve nevladine organizacije koje rade na ljudskim pravima, uspemo da na kraju sastavimo jedan sveobuhvatan izveštaj o stanju ljudskih prava na Kosovu, to bi bilo izvanredno postignuće“, rekla je ona.

Kada govori o kapacitetima i aktivnostima NVO-a za koju radi, može se jasno primetiti njen krajnji entuzijazam, jer počinje da govori o bližoj saradnji sa drugim nevladinim organizacijama.

Mnoge nevladine organizacije za ljudska prava na Kosovu imale bi više snage kada bi govorile jednim glasom, rekla je ona.

"Niko ne može zanemariti glas 30 nevladinih organizacija koje govore jedan jezik i sastavljaju jedan sveobuhvatan izveštaj o pitanjima ljudskih prava na Kosovu", rekla je ona i dodala da su različita međunarodna tela i organizacije pri pripremi svojih izveštaja odabrale citate od pojedinih NVO-a.

Trening, koji je imao za cilj da ojača veštine izveštavanja nevladinih organizacija i njihovo znanje o mehanizmima ljudskih prava, mogao bi se pokazati korisnim u pomaganju lokalnim i međunarodnim partnerima da razumiju tekuću dinamiku i hitna pitanja ljudskih prava, zauzvrat pomažući u promociji i istraživanju puteva za dalje napredovanje agende za ljudska prava na Kosovu, izjavio je šef UNMIK-a za ljudska prava i predstavnik OHCHR-a Kosova Jerome Bouyjou.

„Ovaj proces će im takođe omogućiti da postignu konsenzus širom zajednice i da promovišu zajedničko razumevanje celokupne situacije ljudskih prava. To bi takođe trebalo da podstakne lokalne vlasti da dalje izveštavaju o ljudskim pravima “, rekao je on.