GRUPA ZA BEZBEDNOST I RODNA PITANJA APELUJE NA NOVO IZABRANE POLITIČKE LIDERE DA SE PRIDRŽAVAJU OBAVEZA U VEZI SA RODNOM RAVNOPRAVNOŠĆU

1 Nov 2019

GRUPA ZA BEZBEDNOST I RODNA PITANJA APELUJE NA NOVO IZABRANE POLITIČKE LIDERE DA SE PRIDRŽAVAJU OBAVEZA U VEZI SA RODNOM RAVNOPRAVNOŠĆU

Povodom 19. godišnjice značajne Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 o ženama, miru i bezbednosti, Grupa za bezbednost i rodna pitanja podvlači da je uključivanje i sadržajno učešće žena neophodan uslov za mir, stabilnost i demokratski razvoj. 

Pošto se bliži objavljivanje konačnih rezultata prevremenih opštih izbora 2019. na Kosovu, Grupa za bezbednost i rodna pitanja podseća političke stranke na njihovu obavezu da obezbede ravnopravnu predstavljenost žena i muškaraca tokom i posle izbornog procesa, u skladu sa Zakonom br. 05/L-020 o ravnopravnosti polova, a kojim je predviđeno sledeće:

  • Zakonodavni, izvršni i sudski organi na svim nivoima i druge javne institucije u obavezi su da usvoje i sprovedu posebne mere za postizanje zastupljenosti manje zastupljenog roda, do postizanja ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca u skladu sa ovim Zakonom“ (član 6. stav 7);
  • „Ravnopravna rodna zastupljenost u svim zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima i drugim javnim institucijama postiže se kada je minimalna zastupljenost oba roda pedeset odsto, uključujući njihove upravne i rukovodeće organe.“ (Član 7. stav 8).

Grupa za bezbednost i rodna pitanja žali jer su na svojim spiskovima kandidata, političke stranke izabrale da primene minimalne standarde iz Zakona br. 03/L-073 o opštim izborima, umesto da nastoje da obezbede punu rodno ravnopravnu predstavljenost poštujući Zakon o ravnopravnosti polova. Ovo je urađeno uprkos zabrinutosti na koju su ukazale organizacije za prava žena i sudskog spora koji je pokrenuo zaštitnik građana, a u kom je naglasio da odredbe Zakona o ravnopravnosti polova kao posebnog zakona (lex specialis) imaju prevlast nad odredbama Zakona o opštim izborima. Grupa za bezbednost i rodna pitanja podvlači hitnu potrebu za usklađivanjem Zakona o opštim izborima sa Zakonom o ravnopravnosti polova tako da Kosovo bude u dobrom položaju da ostvari viši standard za zastupljenost žena u politici i na rukovodećim pozicijama.  

Iako je došlo do delimičnog povećanja broja žena kandidata na prevremenim opštim izborima sa 31,1 odsto u 2017. god. na 31,2 odsto u 2019. godini, u preliminarnom izveštaju Evropske misije za posmatranje izbora zaključeno je da se političke platforme nisu dovoljno pozabavile pitanjima rodne ravnopravnosti, a izlaznost žena na mitinzima iznosila je 23 odsto, dok je broj žena govornika dostigao 22 odsto od ukupnog broja govornika na posmatranim mitinzima.

Jednako učešće žena i muškaraca na rukovodećim pozicijama neophodan je uslov za bolje funkcionišuće demokratsko društvo, a političke stranke imaju ključnu ulogu kao „čuvari“ demokratije i učešća žena. Ovo je i presudan uslov da bi kosovske institucije u potpunosti ispoštovale međunarodne i regionalne standarde, a koji proističu iz KEDŽ i komunitarnog prava EU. Prema tome, Grupa za bezbednost i rodna pitanja apeluje na sve izabrane političke lidere da pojačaju svoje napore da bi se rešio problem nedovoljne zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama, posebno na višem nivou. U tom pogledu, Grupa za bezbednost i rodna pitanja podstiče izabrane lidere da ispoštuju minimalni standard od 50 odsto predstavljenosti žena u vladinim institucijama, u skladu sa uslovima iz Zakona o ravnopravnosti polova. Takve mere će obezbediti da nova vlada u potpunosti poštuje i zastupa stavove svih žena i muškaraca na Kosovu.

Napomena:

Grupa za bezbednost i rodna pitanja (GBRP) sastoji se od više aktera i njoj predsedava organizacija UN Women.

Sledeći članovi GBRP podržavaju ovo pismo zalaganja: EU Office in Kosovo/ EUSR, UN Development Coordinator (UNDCO), UN Women, UNICEF, UNDP, UNHCR, UNFPA, UNMIK, IOM, EULEX, British Embassy, Embassy of Finland, OSCE, Kosovo Women’s Network, Kosovo Police, Kvinna till Kvinna, YIHR, KIPRED, Kosovo Gender Studies Center, Kosova – Women 4 Women, Zensko Pravo.