Kako možete postati UN volonter?

Ukoliko želite da postanete UN volonter ili da se pridružite našoj onlajn volonterskoj službi, molimo Vas da se registrujete na www.unv.org.

Za više informacija takođe možete stupiti u kontakt sa UNMIK UNV jedinicom za podršku koja rukovodi svim UN volonterima pri misiji.

Lulzim Rexhepi (G.) Administrativni asistent, UNV Kancelarija za podršku

Tel:001 212 963 8442 Lokal: 5469 

Imejl rexhepi15@un.org(link-sends-e-mail)
 

Jedinica takođe obezbeđuje administrativnu i kadrovsku podršku, preduzima projekte kojima se promoviše volontiranje i organizuje seminare i obuku u cilju osposobljavanja volontera za  sprovođenje mandata UNMIK-a.  Jedinica za podršku radi u partnerstvu sa UNDP-om i drugim agencijama UN-a u kojima UN volonteri rade u oblasti razvoja i pri operacijama humanitarnog karaktera.