OTKRIVANJE NEPOZNATIH PRIČA: ŽIVA BIBLIOTEKA LJUDSKIH PRAVA U PRIŠTINI

previous next
8 Dec 2016

OTKRIVANJE NEPOZNATIH PRIČA: ŽIVA BIBLIOTEKA LJUDSKIH PRAVA U PRIŠTINI

7. decembar 2016. godine, Priština - Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava, u saradnji sa OEBS-om, Savetom Evrope i Kancelarijom Evropske unije na Kosovu, zajedno su, u kafiću u Prištini, proslavili Međunarodni dan ljudskih prava pod sloganom “Ustani u odbranu prava drugih danas”.

U duhu ovogodišnje teme Međunarodnog dana ljudskih prava, koja poziva sve nas da doprinesemo promeni, istupimo i zaštitimo prava svih u opasnosti od diskriminacije ili nasilja, četiri organizacije su organizovale održavanje Žive biblioteke gde su knjige bili pravi ljudi, koji su izneli svoje lične priče o tome kako su ustali u odbranu prava diskriminisanih.

Pet simboličnih “Knjiga” sa Kosova je govorilo o stereotipima, predrasudama i izazovima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.

Jedna od njih je bila mlada Aškalijka/Egipćanka koja je sa ostalima podelila priču o tome kako su je drugi stigmatizovali na osnovu boje njene kože i porekla.

 

Mlada novinarka je pojasnila njena nastojanja da pojača glas onih čiji se glas ne čuje u kolektivnim centrima za izbegla i raseljena lica u Srbiji.

Aktivista za ljudska prava je govorio o tome kako je doprineo izgradnji konstruktivnog dijaloga između zajednica podeljenih po etničkim linijama i kako je pomogao građanima koji su zbog sukoba bili prinuđeni da napuste svoje domove.

Čovek sa ozbiljnim oštećenjem vida opisao je kako je morao da prevaziđe značajne prepreke u svom svakodnevnom životu, uključujući i diskriminatorsko postupanje drugih prema njemu.

Učesnici su od Knjige takođe čuli o izazovima u obdaništu za romsku, aškalijsku i egipćansku decu.

Događaj razmene poruka sa živim Knjigama je bio otvoren za javnost i za cilj je imao povećanje svesti o izazovima u oblasti ljudskih prava sa kojim se suočavaju manjine ili grupe izložene diskriminaciji.

Na kraju događaja, specijalni predstavnik generalnog sekretara, Zahir Tanin (UNMIK), ambasador Jan Bratu (OEBS), Izabel Servoz Galuči (Savet Evrope) i Tomas Gnoči (EU) su uručili  zahvalnice Knjigama kao priznanje za njihovu hrabrost i otvorenost da u javnosti podele njihove priče.   

Prilikom obraćanja učesnicima, SPGS Tanin je istakao da je moto ovogodišnjeg Međunarodnog dana ljudskih prava “Ustani u odbranu prava drugih” -  “poziv za sve nas da štitimo ljudska prava, da ustanemo u njihovu odbranu i budemo deo kolektivnog zalaganja za jačanje vrednosti koje su dovele do usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.”

U nastavku je dodao: “To je takođe poziv za sve nas da ne tolerišemo kontinuirano kršenje ljudskih prava, bez obzira na to gde živimo”.

Ambasador Bratu je naveo da je slogan ovogodišnjeg Međunarodnog dana ljudskih prava u potpunosti na mestu: “Moramo da ustanemo u odbranu prava drugih, što je ujedno i najbolji način da zaštitimo sopstvena ljudska prava. Dakle, ne radi se samo o tome da budemo idealistički i altruistički nastrojeni, već da  budemo realistični i razumemo da imamo zajedničku odgovornost. Imamo odgovornost prema našim susedima, kao što i oni imaju prema nama.”