Prvo multietničko sklonište na Kosovu otvara vrata za žrtve rodno zasnovanog nasilja

11 Feb 2019

Prvo multietničko sklonište na Kosovu otvara vrata za žrtve rodno zasnovanog nasilja

Prekretnica u borbi za eliminaciju rodno zasnovanog nasilja na Kosovu postignuta je inauguracijom prvog multietničkog skloništa za preživele rodno zasnovanog nasilja u Novom Brdu i okolini koje će podržati i osobe Srpskog govornog područja.

Inauguracija 7. februara, kojoj su prisustvovali ugledni ljudi širom Kosova, predstavljala je vrhunac višemesečnih napora lokalnih i međunarodnih vlasti. Lokalna ženska nevladina organizacija Naš Dom pretvorila je zgradu srednje škole u sklonište, nakon donacije opštine.

„Nasilje nad ženama je stalna kuga u svim krajevima sveta. Svi mi moramo da radimo zajedno u svim zajednicama na rešavanju ovog globalnog problema. Otvaranje ovog skloništa danas predstavlja jedan mali, ali veoma važan korak u tom pravcu.’’ ZSPGS Robert Pulver

 

Uz podršku opštine i međunarodnih organizacija poput UNMIK-a, KFOR-a, OSCE-a i USAID-a, Naš Dom je zgradu pretvorio u siguran i bezbedan prostor za smeštaj do 12 žena i dece kojima je potrebno sklonište i psihološka podrška.

Upravnica skloništa Vesna Stajić kaže da ne može preuveličati kada kaže koliko je važno za žrtve rodno zasnovanog nasilja da imaju siguran prostor za oporavak.

"Postoji najmanje 20 žena iz ovog regiona koje su preživele nasilje u porodici a koje su nas kontaktirale bilo putem policije, bilo tužilaštva ili drugim načinima".

 

Vesna Stajić, kako sama kaže, motivisana je da radi sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja zbog svog prošlog iskustva sa nasiljem u porodici i potrebom za izgradnjom zajednice, kaže da postoji hitna potreba da sklonište postane operativno i tako počne sa pružanjem podrške žrtvama.

Ona kaže da je sklonište spremno da otvori svoja vrata sa dovoljno osoblja na  raspolaganju, a koji trenutno rade dobrovoljno dok se ne završe svi administrativni procesi i dozvole.

Tokom inauguracije zamenik Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara UNMIK-a Robert Pulver pohvalio je saradnju između opštinskih vlasti, Našeg Doma i međunarodne zajednice u uspostavljanju skloništa i pružanju neophodne podrške preživelima porodičnog nasilja. On je takođe izrazio nadu da će dozvola za sklonište biti procesuirana od strane kosovskog Ministarstva rada i socijalnog staranja što je pre moguće.

„Nasilje nad ženama je stalna kuga u svim krajevima sveta. Svi mi moramo da radimo zajedno u svim zajednicama na rešavanju ovog globalnog problema. Otvaranje ovog skloništa danas predstavlja jedan mali, ali veoma važan korak u tom pravcu. "

Prošle godine, UNMIK je izdvojio sredstva za opremanje skloništa u Novom Brdu sa sigurnosnim kamerama i dodatnom infrastrukturom, kako bi se osigurala bezbednost preživelima nasilja u porodici.