SAOPŠTENJE ZA JAVNOST, 8. FEBRUAR 2019. GODINE

8 Feb 2019

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST, 8. FEBRUAR 2019. GODINE

Kosovska policija zatražila je da ispita 3. februara 2019. godine pripadnika UNMIK-ovog osoblja, a u vezi navodnog manjeg prekršaja u Prištini.

UNMIK sprovodi istragu i preduzeće odgovarajuće mere u skladu sa procedurama i pravilima Ujedinjenih nacija.

UNMIK sa žaljenjem gleda na objavljivanje izveštaja u pojedinim televizijskim, štampanim i elektronskim medijima koji uključuju dodatne, neodgovorne i neargumentovane navode koji otkrivaju lične i druge poverljive informacije, krše pravo na privatnost, nanose štetu ugledu i ugrožavaju bezbednost UNMIK-ovog osoblja i članova njihovih porodica.

Pored toga, UNMIK izražava ozbiljnu zabrinutost povodom objavljivanja policijskog izveštaja i ostalog poverljivog materijala i poziva relevantne predstavnike vlasti da preuzmu radnje povodom neprihvatljivog otkrivanja i objavljivanja istog.