SPGS poziva na pristup okrenut budućnosti kako bi politički pregovori ponovo otpočeli

7 Feb 2019

SPGS poziva na pristup okrenut budućnosti kako bi politički pregovori ponovo otpočeli

7. februar 2019. godine – Lideri na Kosovu i u Srbiji moraju da zauzmu pristup okrenut budućnosti i da prevaziđu potesškoće koje su osujetile pregovore tokom perioda antagonizma, rekao je Savetu bezbednosti šef UNMIK-a.   

SPGS Zahir Tanin, tokom svog najnovijeg brifinga o Kosovu naglasio je niz pitanja koja su uticala na političku volju Prištine i Beograda.

„Nema sumnje da se lideri obeju strana suočavaju sa ozbiljnim izazovima. Međutim, minimalan uslov za nastavak dijaloga jeste pronalaženje načina da se prilike stabilizuju, a ne uznemiravaju.“

SPGS ukazao je na potrebu uključivanja širokog spektra aktera kako bi se pripremila osnova za neki dogovor između strana.

„(Ovo podrazumeva) i traženje načina za ostvarivanje punog, ravnopravnog i suštinskog učešća žena u procesima vezanim za dijalog, imajući pri tom u vidu i rodnu perspektivu.“

SPGS Tanin je izjavio da sled događaja služi kao podsetnik da dok je posvećenost na visokom nivou ključna da se krene napred nastavak izgradnje poverenja među zajednicama na terenu isto tako ne sme da bude zaboravljen.

„Kako bismo efikasno doprineli ovom važnom aspektu normalizacije i pomirenja rad UNMIK-a posvećen je povezivanju ljudi.“

SPGS Tanin detaljno je obrazložio posvećenost UNMIK-a da unapredi postignuća sa foruma Ujedinjenih nacija za izgradnju poverenja, održanog u maju 2018. godine, naročito u oblastima dijaloga među zajednicama, promovisanja jezičkih prava, jednakosti pred zakonom, osnaživanja mladih i rodne ravnopravnosti.

SPGS Tanin objasnio je da je UNMIK angažovao svoje ograničene kapacitete jačanjem odnosa sa međunarodnim partnerima, i saradnjom na:

  • naporima da se reši pitanje osoba koje se još uvek vode kao nestale tokom konflikta na Kosovu;
  • osnaživanjem mladih putem partnerstava sa omladinskim nevladinim organizacijama;
  • i promovisanju rodne ravnopravnosti putem niza incijativa koje imaju za cilj sprečavanje nasilja nad ženama i devojčicama.

SPGS Tanin opisao je evropsku perspektivu kao važan podsticaj za mir u regionu i zamolio je lidere da nastave jačanje vladavine zakona, borbu protiv korupcije, ljudska prava, nezavisnost pravosuđa i inicijative za standardizaciju zakonodavstava.

SPGS Tanin naglasio je potrebu za nastavkom podrške svih članica Saveta bezbednosti za obnovu angažovanja Beograda i Prištine.

„Smanjivanje tenzija, jačanje međusobnog poverenja i uklanjanje prepreka za dijalog od ključne su važnosti za stabilnost u regionu.“

 

Prevod cele izjave SPGS Tanina na srpskom jeziku možete pročitati ovde: 

https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/srb_srsg_unsc_statement_feb2019.pdf

Izveštaj generalnog sekretara o Kosovu na srpskom jeziku možete pročitati ovde: 

https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/srb_-_sg_report_feb_2019.pdf

 

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Mobile: +37744151816