SPGS Tanin na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu: Normalizacija odnosa zahteva saradnju, a ne provokacije

16 May 2017

SPGS Tanin na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu: Normalizacija odnosa zahteva saradnju, a ne provokacije

16 maj 2017 - Njujork: Specijalni predstavnik generalnog sekretara  UN-a na Kosovu i šef UNMIK-a, Zahir Tanin istakao je danas članovima Saveta bezbednosti, iako poslednji meseci svedoče fluktuirajućim tenzijama i nestabilnosti, da je situacija uglavnom stabilna, i "konstruktivni angažman je i dalje moguć."

U svom redovnom izveštaju o Kosovu, SPGS Tanin je istakao da je neophodno poverenje između Prištine i Beograda dalje narušeno jednim brojem "neodgovornih i zapaljivih izjava." On je izjavio: "Obe strane su u više navrata optužile jedna drugu za provokacije, dok proces normalizacije odnosa zahteva saradnju ". "Takvo pozivanje na mržnju spada van oblasti građanskog političkog diskursa," istakao je SPGS Tanin.

Posmatrajući česte izborne cikluse koji su ometali Dijalog pod okriljem EU i implementaciju njegovih centralnih sporazuma, kao što je Udruženje / Zajednica  opština sa srpskom većinom, SPGS Tanin je istakao da je nastavak Dijaloga "od najvećeg značaja".

Konstatujući odluku da se raspišu vanredni parlamentarni izbori na Kosovu u junu, SPGS Tanin je ipak poručio da izbori pružaju mogućnosti za veće raznolikosti u rukovodstvu i zastupanju, uz veće angažovanje sa mladima.

SPGS Tanin je istakao napore na promovisanju saradnje između zajednica, koji nastavljaju da se vide na celoj teritoriji Kosova. On je pohvalio uspostavljanje zajedničkog Resursnog Centra od strane udruženja porodica nestalih osoba, projekta podržanog od strane UNMIK-a. SPGS Tanin je impresioniran "duhom jedinstva u Centru", koji okuplja porodice nestalih kosovskih Albanaca i kosovskih Srba da ohrabre dijalog i zajedničke napore.

"Poboljšanje situacije na Kosovu i u regionu zahteva liderstvo koje prevazilazi etno-nacionalne podele, pre nego da ih pojačava. Prevazilaženje takvih destruktivnih izazova je duh Evropskog projekta kome svi regionalni akteri teže," istakao je SPGS Tanin.

SPGS Tanin je pružio uveravanja da će misija UN-a na Kosovu nastaviti da podržava mirovnu konsolidaciju u punom partnerstvu i saradnji sa lokalnim i međunarodnim partnerima. 

Molimo vas pročitajte kompletan tekst izjave na srpskom jeziku ovde. (PDF)