Skup o nestalim osobama usled konflikta na Kosovu održan u Ženevi

30 Jun 2017

Skup o nestalim osobama usled konflikta na Kosovu održan u Ženevi

Ženeva, 30. jun 2017. godine – Članovi radne grupe za lica koja se vode kao nestala u vezi sa dešavanjima na Kosovu, predstavnici UNMIK-a, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i UN-ove radne grupe o nestalim licima i prisilnim nestancima, sastali su se 29. i 30. juna 2017. godine, u Ženevi kako bi identifikovali izazove i načine da se reši sudbina 1.658 nestalih osoba na Kosovu.

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Zeid Ra’ad Al Hussein i Specijalni predstavnik Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na Kosovu (SPGS) i šef UNMIK-a, Zahir Tanin otvorili su skup. Visoki komesar je u svom uvodnom govoru pozdravio učesnike i naglasio važnost ovog skupa kao koraka prema odlučnijim radnjama vezanim za porodice ljudi koji se i dalje vode kao nestali nakon konflikta. On je naglasio da porodice imaju pravo da znaju, imaju pravo na istinu i pravo na pravdu izjavivši da je: „Ovo naša sveta dužnost, i da je hitno i neophodno da sve strane učine dodatne napore kako bi se, u najmanjem, saznala sudbina svake nestale osobe.“

Nakon uvodnog govora visokog komesara, SPGS Tanin naglasio je da: „Breme rata utiče na svakodnevni život onih koji su rat preživeli, kao i na život novih generacija koje su prinuđene da rastu u društvu koje je rat oblikovao, okruženi simbolima i narativima konflikta“. On je ponovio posvećenost UNMIK-a da podrži potragu za nestalim osobama i naglasio važnost uvođenja novog impetusa u ovaj proces. Navodeći da proces pronalaska nestalih nije samo humanitarni imperativ već takođe i ljudsko pravo, on je pozdravio lično angažovanje Visokog komesara i njegovu podršku za odlučnije radnje kako bi se pronašli oni koji se i dalje vode kao nestali.

Kao rezultat konflikta na Kosovu tokom perioda 1998-1999, na Kosovu je nestalo više od 6.000 osoba. Od marta 2004. godine, Radna grupa za lica koja se vode kao nestala u vezi sa dešavanjima na Kosovu, pružala je podršku procesu razjašnjavanja sudbine nestalih lica i u skladu sa tim obaveštavala njihove porodice. Računavši od maja 2017. godine, 1.658 osoba na Kosovu se i dalje vode kao nestale.

Tokom dvodnevne diskusije, učesnici su naglasili potrebu da se osnaže napori radne grupe kako bi se rasvetlila sudbina nestalih osoba. Oni su identifikovali sledeće neophodne korake kako bi se proces pokrenuo:

  • Povećanje uključenosti i učešća predstavnika porodica nestalih osoba;
  • Intenziviranje napora usmerenih ka obezbeđenju boljeg pristupa arhivama lokalnih, nacionalnih i međunarodnih aktera;
  • Vođenje razgovora, pre kraja godine, u konsultaciji za kancelarijima Visokog komesara za ljudska prava i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, o napretku koji je postignut od ovog sastanka.

Za dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate:

 

G-đu Miriam Ghalmi, šeficu kancelarije za ljudska prava UNMIK-a i predstavnicu Visokog komesara za ljudska prava na Kosovu.

Adresa elektronske pošte: ghalmi@un.org

Mobilni telefon: +381 (0) 63 451 248

 

G-đu Sanam Dolatshahi, portparolku UNMIK-a

Adresa elektronske pošte: dolatshahi@un.org

Mobilni telefon: +377 (0) 44 151 816