SPGS Tanin podseća na važnost razjašnjenja sudbine nestalih lica i poziva Prištinu i Beograd da udvostruče svoje napore

30 Aug 2021

SPGS Tanin podseća na važnost razjašnjenja sudbine nestalih lica i poziva Prištinu i Beograd da udvostruče svoje napore

Povodom Međunarodnog dana žrtava prisilnih nestanaka, specijalni predstavnik generalnog sekretara (SPGS) i šef UNMIK-a, Zahir Tanin, naglašava važnost razjašnjenja sudbine nestalih i iskazuje stalnu posvećenost UNMIK-a pružanju pune podrške ovom procesu, kao i pravu porodica nestalih na istinu.

SPGS Tanin pozdravlja napredak ostvaren ranije ove godine pod okriljem Radne grupe za nestala lica u vezi sa ekshumacijom i identifikacijom nekolicine nestalih, ali istovremeno izražava zabrinutost jer izgleda da je u proteklih nekoliko meseci proces zaustavljen zbog političkog zastoja. Stoga SPGS poziva Prištinu i Beograd da se uzdrže od politizovanja ovog kritičnog humanitarnog pitanja i pitanja ljudskih prava.

SPGS Tanin podseća da je Radna grupa za nestala lica, kojom predsedava Međunarodni komitet Crvenog krsta i koja ima punu podršku UN-a, najbitniji mehanizam u rasvetljavanju sudbine nestalih još od svog osnivanja 2004, te stoga poziva obe strane da u okviru Radne grupe udvostruče svoje napore u potrazi za nestalima.

 “Budući da utvrđivanje sudbine 1.630 osoba koje još nisu pronađene predstavlja centralnu komponentu u suočavanju sa prošlošću i daljem napretku u pomirenju između zajednica i izgradnji poverenja na Kosovu, UNMIK će nastaviti da u ovom procesu podržava sve aktere i porodice nestalih lica,” rekao je SPGS Tanin.

Relevantni podaci:

Stanje u avgustu 2021. je sledeće: 1.630 lica (1.367 muškaraca i 263 žene) se još uvek vode kao nestala u vezi sa događajima na Kosovu 1998 – 1999. UNMIK nastavlja da podržava proces rasvetljavanja sudbine nestalih na Kosovu, uključujući i kroz tesnu interakciju sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, kao i podržavanjem Radne grupe za nestala lica pružanjem tehničke podrške delegacijama Beograda i Prištine u ovoj radnoj grupi radi jačanja kapaciteta njihovih analitičkih timova za traženje nestalih. Tokom tekuće krize usled kovida-19, UNMIK takođe radi na izgradnji kapaciteta Resursnog centra za nestala lica (RCNL), čije je osnivanje 2017. godine pomogao, kao i na pružanju podrške porodicama nestalih u saradnji sa RCNL.

Video materijal o nestalim licima, kojeg je proizveo RCNL uz podršku UNMIK-a, pogledajte ovde.

Izjavu generalnog sekretara UN António Guterres o Međunarodnom danu žrtava prisilnih nestanaka pročitajte ovde.

Više o radu Radne grupe za prisilne i nedobrovoljne nestanke na razjašnjavanju sudbine nestalih lica širom sveta pročitajte ovde.

Više o prvoj rezoluciji Saveta bezbednosti UN o nestalima tokom oružanih sukoba pročitajte ovde.