SPGS Zahir Tanin poziva na obezbeđivanje sigurnog i povoljnog okruženja za novinare na Kosovu 

25 Feb 2021

SPGS Zahir Tanin poziva na obezbeđivanje sigurnog i povoljnog okruženja za novinare na Kosovu 

25. februar 2021. godine – Posle nedavnih incidenata koji su uticali na bezbednost novinara i slobodu medija, specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef UNMIK-a, Zahir Tanin podseća na važnost obezbeđivanja sigurnog i povoljnog okruženja koje omogućava novinarima iz svih zajednica da efikasno istražuju i izveštavaju o pitanjima koja utiču na Kosovo, kako priliči pluralističkom i demokratskom društvu. 

S tim u vezi, SPGS Tanin žali zbog napada i zastrašivanja novinara kao i zbog ograničenja njihove slobode kretanja. Takvi incidenti stvaraju atmosferu straha i autocenzure koja ljudima na Kosovu oduzima pravo na informisanost.  Novinarstvo igra ključnu ulogu u borbi protiv kriminala i korupcije tako što povećava odgovornost i pristup informacijama. SPGS Tanin, stoga, poziva kosovske vlasti da odmah istraže napade i pretnje novinarima i ohrabruje ih da obnove napore kako bi obezbedili neograničeno upražnjavanje slobode medija i prava na informisanje.
 

Za dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte:Gđa. Sanam Dolatshahi, portparolka UNMIK-a,
Adresa elektronske pošte: dolatshahi@un.org
Telefon: +383 44 151 816