GRUPA ZA BEZBEDNOST I RODNU RAVNOPRAVNOST OSUĐUJE UBISTVO SEBAHATE SOPI I POZIVA NA KONKRETNE MERE ZA ZAŠTITU ŽENA

18 Mar 2021

GRUPA ZA BEZBEDNOST I RODNU RAVNOPRAVNOST OSUĐUJE UBISTVO SEBAHATE SOPI I POZIVA NA KONKRETNE MERE ZA ZAŠTITU ŽENA

18. marta 2021

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost (GBRR) najoštrije osuđuje ubistvo Sebahate Sopi u nedelju, 14. marta u Prištini, i takodje izražava ogorčenje u vezi broja izgubljenih života žena na Kosovu od strane svojih partnera ili bivših partnera, i poziva relevantne institucije da preduzmu efikasne mere u sprečavanju rodno zasnovanog nasilja i pružanju efikasne zaštite žrtvama.

Nasilje nad ženama, uključujući nasilje u porodici, jedno je od najozbiljnijih kršenja ljudskih prava. Prema članku 24 (1), Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Kosovska Policija mora odgovoriti na bilo koji izveštaj koji se odnosi na dela nasilja u porodici ili pretnje da će se takva dela izvršiti. Zakon dalje navodi da „Kosovska policija treba koristiti razumna sredstva da zaštiti žrtvu i spreči dalje nasilje“, i utvrđuje posebne mere koje treba preduzeti u takvim slučajevima.

Šest meseci od uključivanja odredbi Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u Kosovski ustav, vreme je da se unapredi njihova primena i preduzmu konkretne mere za sprečavanje nasilja nad ženama i devojkama, da se zaštitite žrtve i krivično gone počinioci. Institucije moraju odgovarati u vezi svojih obaveza. U vezi s tim, član 50 Istanbulske konvencije (neposredni odgovor, prevencija i zaštita) zahteva sledeće: „Treba se preduzeti efikasne mere za sprečavanje najočitijih oblika nasilja kao što su ubistvo ili pokušaj ubistva. Svaki takav slučaj treba pažljivo analizirati kako bi se utvrdio svaki mogući neuspeh zaštite u cilju poboljšanja i razvoja daljih preventivnih mera.” [1]

Nasilje u porodici je krivično delo, kako je navedeno u članu 248 Krivičnog zakonika Kosova, i kažnjava se novčanom kaznom i zatvorom. Nasilje nad ženama rezultat je strukturne, duboko ukorenjene diskriminacije sa kojom institucije imaju obavezu da se suoče. Sprečavanje i rješavanje rodno zasnovanog nasilja nad ženama je zakonska i moralna obaveza koja zahtijeva zakonodavne, administrativne i institucionalne mjere i reforme. One zahtevaju iskorenjivanje rodnih stereotipa koji odobravaju ili omogučuju nastavljanje rodno zasnovanog nasilja nad ženama i podržavaju strukturnu nejednakost žena i muškaraca.

Višestrana grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost podstiče kosovske institucije da temeljno istraže okolnosti ubistva Sebahate Sopi, kao i okolnosti koje su dovele do njene smrti. Da bi osigurali efikasnu zaštitu žena u budućnosti, članovi ove grupe apeluju na institucije:

• da tretiraju slučajeve nasilja u porodici sa visokim prioritetom,

• da garantuju pravdu za žrtve,

• pokretanje programa za počinioce, čiji je cilj promena nasilnog ponašanja.

Nasilje nad ženama i decom je neprihvatljivo i nasilni muškarci su odgovorni za svoju upotrebu nasilja.

Pandemija COVID-19 izazvala je epidemiju nasilja nad ženama širom sveta. Kosovske institucije moraju preduzeti hitne korake za sprečavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja nad ženama na Kosovu.

Grupa za Bezbednost i rodnu ravnopravnost izražava iskreno saučešće porodici i prijateljima žrtve.

Note to press

The Security and Gender Group (SGG) is a multi-stakeholder group, chaired by UN Women. The following signatories are members of SGG and support this public statement:

International organizations and Embassies:

UN Kosovo Team (UNKT) agencies including the Office of the UN Development Coordinator, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), International Organization for Migration (IOM) , United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations Population Fund (UNFPA), World Health Organization (WHO), United Nations Office for Project Services (UNOPS), Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR); US Embassy/OPDAT; UN Mission in Kosovo – UNMIK; Embassy of Finland; EU Office/EUSR; EULEX; German Embassy / GIZ; OSCE

Women’s organizations and NGOs:

Kvinna till Kvinna, Kosova – Women 4 Women; Kosovo Gender Studies Center (KGSC); Kosova Women’s Network (KWN); Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR-KS); INJECT; Jahjaga Foundation; CEL;

Kosovo Institutions:

Agency for Gender Equality, Kosovo Police

 

[1] The Council of Europe, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Paragraph 259 (on Article 50). Available at: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a. Text of the Convention available at: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000...