SPGS ZAHIR TANIN U POSETI OPŠTINI PRIZREN

11 Sep 2018

SPGS ZAHIR TANIN U POSETI OPŠTINI PRIZREN

Specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef UNMIK-a Zahir Tanin susreo se 26. jula sa gradonačelnikom Mitaherom Haskukom i drugim zvaničnicima opštine Prizren, u sklopu svoje posvećenosti u angažovanju sa opštinskim i lokalnim akterima širom Kosova.

Tokom sastanka, SPGS Tanin i gradonačelnik razmenili su stavove o različitim pitanjima vezanim za integraciju zajednica, povratak u grad, socio-ekonomski razvoj i ravnopravnost polova u opštini, uključujući i potrebu za većom zastupljenošću žena na vodećim položajima u opštinskim administracija. Posebna pažnja je posvećena pitanjima vezanim za očuvanje kulturnih i istorijskih spomenika i statusu izgradnje muzeja za jevrejsku zajednicu.