Budućnost je u njihovim rukama: Mladi ljudi traže promene na prvoj UN-ovoj Skupštini mladih na Kosovu

All photos by Youth Task Force volunteers Feodora Hamza and Fatlinda Daku.

13 Jul 2017

Budućnost je u njihovim rukama: Mladi ljudi traže promene na prvoj UN-ovoj Skupštini mladih na Kosovu

Priština, 13. jul 2017. godine - Prevazilaženje jezičkih barijera, seksualnog uznemiravanja i nedovoljnog učešća mladih u odlučivanju samo su neke od preporuka, koje su donete na prvoj Skupštini mladih Ujedinjenih nacija na Kosovu organizovanoj pod nazivom “Zajedno unaprediti mlade, mir i bezbednost“.

Događaj je organizovan  28. i 29. juna 2017. godine u Prištini i koncipiran je na modelu godišnje Globalne skupštine mladih Ujedinjenih nacija u Njujorku i UN-ove “Regionale konsultacije o omladini, miru i bezbednosti“.

Dvodnevni događaj koji je organizovala Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za decu (UNICEF) i tima Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNKT) okupila je zajedno 140 učenika sredjih škola i studenata iz svih delova Kosova.

Skupština mladih na Kosovu inspirisana je Rezolucijom Ujedinjenih nacija 2250 o omladini, miru i bezbednosti, koja prepoznaje važnost uključenosti mladih ljudi u naporima izgradnje dugotrajnog mira i poziva vlade i UN-ove strukture da podrže njihove napore.

Potreba za multietničkim platformama mladih na Kosovu

Događaj je obuhvatao različite tematske oblasti o ulozi mladih u pomirenju i radionice o pitanjima kao što su borba protiv predrasuda, kritičko razmisljanje i međuverski dijalog.

Potreba za multietničkim platformama mladih, gde oni mogu da iznesu svoja mišljenja i povežu se sa ostalima, bila je glavna tema skupštine.

„Nema puno prilika za mlade iz različitih zajednica na Kosovu da se okupe, ali mi smo želeli da to prevaziđemo i dozvolimo da se glasovi motivisanih mladih ljudi čuju izvan njihovih zajednica, kao i da ojačamo mirno i zajedničko društvo“ istakao je u svom uvodnom govoru UNMIK-ov zamenik Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara, Christopher Coleman.

Pogledajte kratak video zapis o skupštini i poslušajte šta mladi učesnici imaju da kažu:

THE FUTURE IN THEIR HANDS: YOUNG PEOPLE SEEK CHANGE AT FIRST UN YOUTH ASSEMBLY IN KOSOVO

Ključni izazovi: Nedostatak prilika u budnoćnosti i migracije mladih

Mnoge od diskusija tokom Skupštine mladih završile su se sa zajedničkim zaključkom da veliki broj mladih napušta Kosovo usled nedostatka prilika u budućnosti i naglašeno je da je od 40.000 ljudi koji su napustili Kosovo tokom prošle godine 80 odsto su činili mladi ispod 24 godine starosti.

Pored poziva da se reši ovo pitanje, panelisti su takođe pozvali institucije na Kosovu da investiraju u dugotrajna rešenja kao što su kvalitetno obrazovanje, međuetnička saradnja mladih, mikro krediti kako bi mladi ljudi mogli da započnu biznis i izgradnja prostorija za mlade, naročito u zabačenim predelima na Kosovu i malim opštinama.

Preporuke za Mapu puta Kosova po pitanjima mladih, mira i bezbednosti

Tokom Skupštine mladih, kao i višečasovnog grupnog rada i diskusija, učesnici su doneli širok spektar preporuka namenjenih institucijama na Kosovu i međunarodnim organizacijama.

Pedeset preporuka, koje čine prvu “Mapu puta Kosova po pitanjima mladih, mira i bezbednosti“ biće takođe uključeno u Studiju napretka mladih, mira i bezbednosti Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

Ovo su neke od preporuka:

  • Unaprediti uspešnu saradnju između mladih ljudi iz različitih etničkih grupa na Kosovu putem razmene mladih i online platformi;

  • Investirati u osnaživanje kapaciteta kritičkog razmišljanja mladih ljudi i njihovih sposobnosti da se suprostave propagandi i lažnim vestima;

  • Pružiti besplatne prilike mladim ljudima da nauče službene jezike na Kosovu iz svojih domova;

    < >čiti mlade profesionalce i studente kao podršku u procesima reintegracije i stabilizacije koje vode međunarodne ili kosovske institucije;

  • Borba protiv omladinskog nasilja putem uključivanja jednakog broja mladih muškaraca i žena iz svih etničkih grupa u procese odlučivanja na lokalnom i opštinskom nivou;

  • Pojačati stepen informisanosti o seksualnom uznemiravanju i rodno zasnovanom nasilju među mladim ljudima na inovativne načine kao što je mobilna aplikacija “Walk Freely (Hodaj slobodno)“;
  • Poboljšati javni prevoz kako bi se smanjilo korišćenje privatnih vozila ili ilegalnih taksi prevoznika i bolje povezale ruralne i urbane oblasti.

Listu svih preporuka mozete pročitati ovde:

Predstavnik Odeljenja za omladinu, Labinot Berisha obavezao se u ime kosovskog Ministarstva za kulturu, omladinu i sport da će se neke od 50 preporuka uključiti u buduću kosovsku Strategiju za mlade i Akcioni plan za period 2018-2020.

Radna grupa za omladinu

Dvadesetčetvoro mladih lidera iz svih etničkih skupina osnovali su “Radnu grupu za omladinu“ koja je postala glavna pokretačka snaga iza prve UN-ove Skupštine mladih na Kosovu. Dobrovoljci su učestvovali na obukama o mladima, miru i bezbednosti i zastupanju, koje je organizovao UNMIK pre samog događaja i imali su aktivnu ulogu u organizaciji samog dogadjaja.

Dva delegata Radne grupa za omladinu, Elda Brada i Arbias Lloluni, otvorili su Skupštinu mladih zajedno sa UNMIK-ovim zamenikom Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara, Christopherom Colemanom i pozvali su mlade ljude da zajednički rade na boljoj budućnosti.

Lloluni je pohvalio UN-ove napore da putem Rezolucije 2250 prizna pozitivnu ulogu mladih u izgradnji mira kao i da promeni narative koji mlade ljude prikazuju kao žrtve ili one koji izazivaju nevolje.

Kontakt osoba za mlade UNMIK-a i glavni koordinator skupa Iana Minochkina rekla je da je događaj uspešan i da je proizveo mnogobrojne značajne debate zato što je stvorio priliku i ohrabrio mlade da prevaziđu etničke linije.

„Ono što je najvažnije jeste da su se okupili mladi ljudi iz različitih zajednica kako bi se pripremila Mapa puta Kosova po pitanjima mladih, mira i bezbednosti i izrazili su snažnu volju da zajedno rade sa UN-om, kosovskim institucijama i međunarodnim organizacijama kako bi se to i desilo“ istakla je Minochkina.

.

 

Tim projekta “The Scratchers” ima cilj da pomogne deci sa Daunovim sindromom iz svih zajednica, putem zajedničkih umetničkih aktivnosti i vršnjačkog učenja. Sedam projekata mladih ljudi odabrano je da od UNMIK-a dobiju malu finansijsku podršku.