E ARDHMJA NË DUART E TYRE: TË RINJTË KËRKOJNË NDRYSHIM GJATË MBLEDHJES SË PARË TË ASAMBLESË RINORE TË OKB-së NË KOSOVË

All photos by Youth Task Force volunteers Feodora Hamza and Fatlinda Daku.

28 Kor 2017

E ARDHMJA NË DUART E TYRE: TË RINJTË KËRKOJNË NDRYSHIM GJATË MBLEDHJES SË PARË TË ASAMBLESË RINORE TË OKB-së NË KOSOVË

Prishtinë, 13 Korrik 2017 - Trajtimi i pengesave gjuhësore, ngacmimi seksual dhe mungesa e përfshirjes në vendimmarrje janë vetëm disa nga rekomandimet që dolën nga "Asambleja Rinore e Kombeve të Bashkuara në Kosovë”: Avancimi i të Rinjve, Paqes dhe Sigurisë së Bashku".

Ngjarja, e cila u zhvillua më 28 dhe 29 qershor në Prishtinë, u modelua në Asamblenë vjetore të Kombeve të Bashkuara të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Nju Jork dhe në OKB "Konsultimet Rajonale për Rini, Paqe dhe Siguri".

Ngjarja dyditore që u organizua nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), me kontribute nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë (UNICEF) dhe Ekipi i Kombeve të Bashkuara të Kosovës (UNKT), mblodhi së bashku 140 nxënës të shkollave të mesme dhe universitete prej gjithë  Kosovës.

Assambleja e rinisë së Kosovës u inspirua nga Rezoluta 2250 e Kombeve të Bashkuara për Rini, Paqe dhe Siguri, e cila njeh rëndësinë e përpjekjeve afat-gjata të rinisë  për paqe dhe u bën thirrje qeverive si dhe strukturave të OKB-së që t’i mbështesin këto zhvillime. 

Nevoja për platforma shumetnike të rinisë në Kosovë

Veprimtaria paraqiti një sërë sesionesh tematike mbi rolin e të rinjve në pajtim dhe punëtori për çështje si lufta kundër paragjykimeve, mendimi kritik dhe dialogu ndërfetar.

Nevoja për platforma multietnike për të rinjtë për ti shprehur mendimet e tyre dhe për ti lidhur ishte tema mbizotëruese e asamblesë.

"Nuk ka shumë mundësi për të rinjtë e komuniteteve të ndryshme në Kosovë që të mblidhen së bashku, por kemi dashur ta sfidojmë këtë dhe të lejojmë që zërat e të rinjve të motivuar të dëgjohen përtej linjave të komunitetit dhe të nxisin një shoqëri paqësore dhe gjithëpërfshirëse" u tha të rinjëve gjatë fjalimit të tij të hapjes Christopher Coleman, Zëvendësi i Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm në UNMIK.

 

Shikoni një video të shkurtër të ngjarjes dhe dëgjoni zërat e pjesëmarrësve të rinj këtu:

THE FUTURE IN THEIR HANDS: YOUNG PEOPLE SEEK CHANGE AT FIRST UN YOUTH ASSEMBLY IN KOSOVO

E ARDHMJA NË DUART E TYRE: TË RINJTË KËRKOJNË NDRYSHIM GJATË MBLEDHJES SË PARË TË ASAMBLESË RINORE TË OKB-së NË KOSOVË

Sfidat kryesore: Mungesa e perspektivave të ardhshme dhe migrimi i të rinjve


Shumë nga diskutimet në Asamblenë Rinore arritën në përfundim të përbashkët se një numër i madh i të rinjve po largohen nga Kosova për shkak të mungesës së perspektivave për të ardhmen; U theksua se nga 40,000 njerëz që u larguan nga Kosova vitin e kaluar, 80 për qind ishin nën moshën 24 vjeçare.
Ndër thirrjet për të luftuar këtë çështje, panelistët i kërkuan institucioneve të Kosovës që të investojnë në zgjidhje afatgjata, siç janë arsimi cilësor, bashkëpunimi rinor ndëretnik, mikrokreditë për iniciativa të të rinjëve dhe krijimi i hapësirave për rininë, sidomos në zonat e largëta të Kosovës dhe komunat e vogla.

Rekomandime për Udhërrëfyesin për Rini, Paqe dhe Siguri në Kosovë
Gjatë Asamblesë së Rinisë, gjatë orëve të punës në grupe dhe diskutimeve, pjesëmarrësit erdhën me një varg të gjatë rekomandimesh për institucionet e Kosovës dhe organizatat ndërkombëtare.
50 rekomandimet, të cilat formuan Udhërrëfyesin e parë të Kosovës për Rini, Paqe dhe Siguri, do të përfshihen gjithashtu në Studimin e Progresit të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së mbi Rininë, Paqen dhe Sigurinë.

Disa nga rekomandimet janë:
• Promovimi i bashkëpunimit të suksesshëm ndërmjet të rinjve nga grupe të ndryshme etnike në Kosovë, përmes shkëmbimeve në mes të të rinjëve dhe platformave online.
• Investimi në forcimin e kapaciteteve të të menduarit kritik të të rinjve dhe aftësinë e tyre për t'i rezistuar propagandës dhe lajmit të rremë.
• Ofrimi i mundësive falas për të rinjtë për të mësuar ndonjë prej gjuhëve zyrtare të Kosovës nga shtëpitë e tyre.
• Përfshirja e profesionistëve dhe studentëve të rinj si kontribues në proceset e riintegrimit dhe stabilizimit të udhëhequr nga institucionet ndërkombëtare dhe ato të Kosovës.
• Luftimi i dhunës në mesin e të rinjëve duke përfshirë një numër të barabartë të të rinjve femra dhe meshkuj nga të gjitha etnitë në proceset vendimmarrëse në nivel lokal dhe komunal.
• Rritja e ndërgjegjësimit për ngacmimin seksual dhe dhunën me bazë gjinore tek të rinjtë përmes mjeteve inovative, siç është aplikacioni "Ec Shlirë".
• Përmirësimi i transportit publik për të zvogëluar varshmërinë në automjetet private dhe taksitë e paligjshëm dhe për të ndihmuar lidhje më të mirë në mes të zonave rurale dhe urbane.

Lexoni listën e plotë të rekomandimeve këtu:

Përfaqësuesi i Departamentit të Rinisë, Labinot Berisha, u zotua në emër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovës që gjithashtu të përfshijë disa nga 50 rekomandimet në Strategjinë dhe Planin e Veprimit për Kosovën 2018-2020.

Task Forca e të Rinjve


Njëzet e katër liderë të rinj nga grupe të ndryshme etnike formuan një "Task Forcë Rinore", e cila u bë forca kryesore drejtuese e Asamblesë së Parë të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Para ngjarjes, vullnetarët u trajnuan për Rininë, Paqen dhe Sigurinë dhe avokim nga UNMIK-u, dhe luajtën një rol aktiv në organizimin e ngjarjes.
Dy delegatë të Task Forcës Rinore, Elda Brada dhe Arbias Lloluni, hapën Asamblenë Rinore së bashku me zëvendës PSSP-në e UNMIK-ut Christopher Coleman dhe apealuan tek të rinjtë që të punojnë së bashku për një të ardhme më të mirë.
Lloluni vlerësoi përpjekjet e OKB-së përmes Rezolutës 2250 për të njohur rolin pozitiv të të rinjve në ndërtimin e paqes dhe për të ndryshuar tregimin për të rinjtë si viktima apo shkaktarë të telasheve.
 

Personi kontaktues i të rinjve të UNMIK-ut dhe koordinatorja kryesore e ngjarjes, Iana Minochkina tha se ngjarja ishte e sukseshme dhe nxiti shumë debat kuptimplotë sepse krijoi një hapësirë ​​inkurajuese për të rinjtë përtej linjave etnike.
"Ajo që është më e rëndësishme është që të rinjtë nga komunitetet e ndryshme u mblodhën për të krijuar një Udhërrëfyes për Rini, Paqe dhe Siguri në Kosovë dhe shprehën vullnetin e tyre të fuqishëm për të punuar së bashku me OKB-në, institucionet e Kosovës dhe organizatat ndërkombëtare për ta bërë atë të mundur," that Minochkina.

 

 

Ekipi i Projektit "The Scratchers", i cili synon të ndihmojë fëmijët me sindromin Down nga të gjitha komunitetet përmes veprës së përbashkët artistike dhe të të nxënit bashkëmoshatar. Shtatë projekte të drejtuara nga të rinjtë u përzgjodhën për të marrë grante të vogla nga UNMIK-u.