Mladi Kosova slave svoja ljudska prava

21 Jun 2018

Mladi Kosova slave svoja ljudska prava

Mlade Kosova nakon osam meseci učenja o različitim pravima, kao što je pravo na obrazovanje i odgovornosti vlade prema svojim građanima, Play International doveo je do kraja.

Klubovi za ljudska prava, uz podršku UNMIK-ove Kancelarije za ljudska prava, obučavali su mlade iz različitih sredina i opština o različitim pravima, pa čak i o postavljanju debata sa predstavnicima kosovskih institucija na teme kao što su pristup obrazovanju kroz formalne i neformalne postavke.

Ostale diskusije usredsredile su se na ostvarivanje prava dece na obrazovanje i u obrazovanju, obaveza i odgovornosti države, ulozi drugih nosilaca dužnosti - kao što su škole, saveti učenika i komisije roditelja - strategije / propisi i akcioni planovi za promovisanje obrazovanja zasnovanih na pravima.