SPGS Tanin, predsednik osnovnog suda u Prištini sastali su se sa stažistima pravnicima koji pomažu na smanjenju broja zaostalih predmeta

8 Jun 2018

SPGS Tanin, predsednik osnovnog suda u Prištini sastali su se sa stažistima pravnicima koji pomažu na smanjenju broja zaostalih predmeta

Predsednik osnovnog suda u Prištini, sudija Aferdita Bitići, sastala se 6. juna, u prostorijama suda, sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara (SPGS) UN-a i šefom UNMIK-a, Zahirom Taninom, kako bi otvorili događaj na kojem učestvuje 80 stažista pravnika koji rade na projektu koji podržava UNMIK, u cilju rešavanja ključnog problema sa kojim se suočava pravosuđe na Kosovu, veliki broj zaostalih predmeta.

Stažisti, Albanci i Srbi sa Kosova od aprila pomažu osnovnim sudovima u Prištini i Mitrovici da reše problem zaostalih predmeta, koji predstavljaju opterećenje ne samo za ljudske, logističke i finansijske resurse sudova, već utiču na vremensko trajanje predmeta i predstavljaju kršenje principa pravičnog suđenja.

Sastanak u osnovnom sudu u Prištini predstavlja priliku mladim stažistima iz obe zajednice da se sastanu, razmene svoja iskustva i razgovaraju o zajedničkim izazovima. Štaviše, oni su takođe imali priliku da se sretnu sa SPGS Taninom, sudijom Aferditom Bitići i drugim sudijama. Predstavnici prištinske ne-vladine organizacije „Kosovski pravni institut“ i mitrovačke „Centar za zastupanje demokratske kulture,“ koji sprovode ovaj projekat takođe su prisustvovali ovom sastanku.

Tokom svog obraćanja, SPGS Tanin zahvalio se sudiji Bitići na liderstvu, pohvalio posvećen rad stažista i ponovio nameru UNMIK-a da nastavi da praktično pomaže pravosudnom sistemu na Kosovu. On je takođe rekao stažistima „da je na mladim generacijama da razvijaju svoje veštine i pomažu pravosudnom sitemu na način koji obezbeđuje njegovu nezavisnost i efikasnost i pruža svima pristup pravdi.“

Sudija Bitići istakla je duboku zahvalnost SPGS Taninu na UNMIK-ovoj podršci i naglasila da je projekat doneo dobrobit kako sudu pomažući da se poveća efikasnost, tako i stažistima jer im je pružio priliku da jačaju svoje profesionalne veštine. Ona je takođe predstavila konkretne rezultate koji su postignuti tokom dva meseca sprovođenja projekta u osnovom sudu u Prištini, a koji uključuju: 15.000 slučajeva lakših prekršaja je zatvoreno, 4.490 slučajeva građanskih parnica je arhivirano i pripremljeno je 139 odluka.

Uopšteno gledano, tokom protekih nekoliko meseci došlo je do smanjenja od 15 odsto u zastoju predmeta koje je ovaj sud imao.

Predstavnici ne-vladinih organizacija su se takođe zahvalili UNMIK-u na podršci i naglasili važnost ovog projekta u izgradnji međuetničkog poverenja među mladim stažistima pravnicima.