Na Dan ljudskih prava, SPGS Zahir Tanin poziva da ljudska prava budu u središtu odgovora na KOVID-19 i mera oporavka

10 Dec 2020

Na Dan ljudskih prava, SPGS Zahir Tanin poziva da ljudska prava budu u središtu odgovora na KOVID-19 i mera oporavka

10. decembar 2020 - Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef UNMIK-a, Zahir Tanin, iznova naglašava posvećenost UN-a pružanju podrške kosovskim institucijama i drugim akterima u naporima na unapređivanju i zaštiti ljudskih prava svih zajednica na Kosovu, kao i u kontekstu pandemije kovida-19.

U skladu s tim, SPGS ukazuje na centralnu ulogu ljudskih prava u merama oporavka i odgovora na kovid-19, kako bi “izašli bolji” iz pandemije koja utiče na ostvarivanje ljudskih prava na Kosovu i nesrazmerno pogađa zajednice i osobe u ranjivom položaju. Ponovno naglasivši pozive koje su uputili Generalni sekretar UN i Visoki komesar UN za ljudska prava, SPGS podstiče kosovske institucije i sve relevantne aktere da postave ljudska prava u središte svih mera odgovora i oporavka, i da pritom uzmu u obzir različite potrebe muškaraca, žena, dečaka i devojčica. Pandemija je produbila postojeće nejednakosti i istakla ključnu potrebu da se više pažnje posveti zajednicama i osobama koje su u ranjivom položaju. On poziva na dodatne inkluzivne mere usmerene na oporavak i ublažavanje uticaja pandemije na Kosovu, kao i na ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava.

“Dok svet proslavlja Međunarodni dan ljudskih prava tokom pandemije, Kosovo ima jedinstvenu priliku da ljudska prava upotrebi kao mapu puta koji vodi ka oporavku od pandemije, i osigura da zajednice i osobe u ranjivom položaju ne budu zapostavljene”, rekao je SPGS Tanin.

Sažete prikaze programa i napomene Generalnog sekretara UN o različitim temama i kovidu-19 pročitajte ovde.

Sveobuhvatni odgovor Ujedinjenih nacija na KOVID-19 – Spašavanje života, zaštita društva, bolji oporavak pročitajte ovde.

Smernice Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava o kovidu-19 i ljudskim pravima pročitajte ovde.