Në Ditën e të Drejtave të Njeriut, PSSP Zahir Tanin kërkon që të drejtat e njeriut të jenë në qendër të reagimit dhe rimëkëmbjes ndaj pandemisë COVID-19

10 Dhj 2020

Në Ditën e të Drejtave të Njeriut, PSSP Zahir Tanin kërkon që të drejtat e njeriut të jenë në qendër të reagimit dhe rimëkëmbjes ndaj pandemisë COVID-19

10 Dhjetor 2020 -  Me rastin e Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe shefi i UNMIK-ut, Zahir Tanin, rithekson përkushtimin e OKB-së për mbështetjen e institucioneve të Kosovës dhe palëve të tjera me interes në përpjekjet e tyre për avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut të të gjitha komuniteteve në Kosovë, duke përfshirë edhe brenda kontekstit të pandemisë COVID-19.

Në këtë aspekt, PSSP Tanin vë në pah rolin kryesor të të drejtave të njeriut në reagimin ndaj pandemisë COVID-19 dhe në rimëkëmbjen prej saj në mënyrë që të dalim më mirë nga pandemia, e cila ka ndikuar në realizimin e të drejtave të njeriut në Kosovë dhe në mënyrë joproporcionale ka prekur komunitetet dhe personat që gjenden në situata të cenueshme.   Duke ritheksuar thirrjet e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së dhe Komisionerit të Lartë të OKB-së për të drejtat e njeriut, ai inkurajon institucionet e Kosovës dhe të gjitha palët relevante që të vendosin të drejtat e njeriut në qendër të të gjitha përpjekjeve të reagimit dhe rimëkëmbjes, si dhe që të marrin parasysh nevojat e ndryshme që kanë meshkujt, gratë, djemtë dhe vajzat. Pandemia ka shpërfaqur pabarazitë ekzistuese dhe nevojën e theksuar për t’i kushtuar më shumë vëmendje komuniteteve dhe personave në situata të cenueshme. Ai më tej fton për ndë rmarrjen e masave shtese të synuara të rimëkëmbjes për trajtimin e ndikimit të pandemisë në Kosovë, duke përfshirë edhe aspektin e realizimit të të drejtave ekonomike dhe sociale. 

“Duke marrë parasysh që bota është duke shënuar Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut gjatë pandemisë, Kosova ka mundësinë unike për të shfrytëzuar të drejtat e njeriut si udhëzues për menaxhimin e pandemisë dhe rimëkëmbjen prej saj, si dhe për t’u siguruar që komunitetet dhe personat në situata të cenueshme të mos lihen anash”, tha PSSP Tanin.   

Fjalimet dhe raportet e politikave të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për tema të ndryshme dhe për COVID-19 mund t’i lexoni këtu.

Raportin e Kombeve të Bashkuara për reagim gjithëpërfshirës ndaj COVID-19 - Shpëtimi i jetës, mbrojtja e shoqërive dhe rimëkëmbja më e mirë mund ta lexoni këtu.

Udhëzimet e Zyrës së Komisionarit të Lartë për të Drejta të Njeriut lidhur me COVID-19 dhe të drejtat e njeriut mund t’i lexoni këtu.