Saopštenje SPGS Tanina povodom 20. godišnjice Rezolucije 1325 (2000) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Ženama, miru i bezbednosti

31 Oct 2020

Saopštenje SPGS Tanina povodom 20. godišnjice Rezolucije 1325 (2000) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Ženama, miru i bezbednosti

Povodom 20. godišnjice Rezolucije 1325 (2000) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Ženama, miru i bezbednosti, Specijalni predstavnik Generalnog sekretara (SPGS) i šef UNMIK-a, Zahir Tanin, ponovo potvrđuje posvećenost UNMIK-a nastavku podrške  za unapređenje punog i značajnog učešća žena u mirovnim i  pregovaračkim procesima.  

''Žene širom sveta i dalje su neproporcionalno pogođene sukobima i isključene su iz procesa odlučivanja na više nivoa. Ukoliko želimo da ostvarimo pravedna, inkluzivna i mirna društva, prioriteti žena moraju biti u središtu mirovnih i pregovaračkih procesa'', istakao je SPGS Tanin.       

Pre dvadeset godina, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija se ujedinio vođen opštim načelom da je značajno učešće žena u donošenju odluka neraskidivo povezano sa dugoročnim mirom i pomirenjem.  Na osnovama principa prevencije, zaštite, učešća, pomoći i oporavka, ključna rezolucija naglašava neravnomeran uticaj oružanih sukoba na žene i devojke, značaj njihovog smislenog učešća kao aktivnih aktera u oblastima mira i bezbednosti i potrebu da se preduzmu mere za sprečavanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

U vezi sa tekućim pregovorima pod okriljem EU između Beograda i Prištine, SPGS Tanin je pozvao obe strane da se obavežu na konkretne i odlučne mere kako bi bilo  obezbeđeno značajno učešće žena na svim nivoima dijaloga. “Održivi mir i bezbednost mogu biti ostvareni samo kada svi članovi društva imaju jednake mogućnosti, zaštitu, pristup resursima i uslugama, i učešće u procesima donošenja odluka,” naveo je SPGS Tanin.