Potreba za „globalnom solidarnošću“ nikada jasnija u istoriji UN-a, rekao je SPGS Tanin Savetu bezbednosti

21 Oct 2020

Potreba za „globalnom solidarnošću“ nikada jasnija u istoriji UN-a, rekao je SPGS Tanin Savetu bezbednosti

21. oktobar 2020 - U 75-godišnjoj istoriji Ujedinjenih nacija potreba za globalnom solidarnošću i međunarodnom saradnjom nikada nije bila tako jasno demonstrirana kao danas, rekao je specijalni predstavnik Generalnog sekretara i šef UNMIK-a Savetu bezbednosti.

,,Za mesta poput Kosova, koje još uvek trpi posledice prošlih sukoba – saradnja, jedinstvo političkog glasa i vizije, dijalog i sprečavanje prekomerne polarizacije trebalo bi da budu prioriteti najvišeg reda’’, naglasio je danas SPGS Zahir Tanin u svom redovnom izveštaju o Kosovu.

Tokom poslednjih sedam meseci Kosovo je istrajalo kroz višestruke, preklapajuće izazove, podstaknute svetskom pandemijom koja je u toku, rekao je on. Teške socijalno-ekonomske posledice Kovid-19 stvorile su negativan uticaj na ekonomiju, posebno pogađajući omladinu, žene i ugrožene zajednice - sa već osetnim obrazovnim i psihološkim padovima.

Međutim, SPGS Tanin je pohvalio rad kosovskog zdravstvenog sistema i zdravstvenih radnika u prvim redovima borbe, posebno zbog toga što su „ herojski obavljali svoj posao i na najbolji način iskoristili ograničene resurse“.

,,Mi u UNMIK-u, zajedno sa timom UN na Kosovu - agencijama, fondovima i programima, takođe smo u značajnoj meri prilagodili naše aktivnosti kako bi pomogli u suočavanju sa do sada nezabeleženim izazovima izazvanim pandemijom Kovid-19. Bili smo usredsređeni na pružanje direktne pomoći ljudima, institucijama i zajednicama’’, rekao je on.

Solidarnost, posebno tokom pandemije, treba da se usredsredi na pronalaženje teško uskladive ravnoteže između javnog zdravlja, ekonomskog oporavka i ljudskih prava; „kompleksnog problema koji trenutno prkosi vladama širom sveta“.

SPGS Tanin je takođe izvestio Savet o unapređenju istražnih i pravosudnih procesa kosovskog Specijalnog tužilaštva i Specijalnih veća, opisujući ih kao „sastavne delove kosovskog pravosudnog sistema, sa mandatima koji su ključni za težnje Kosova za vladavinom prava’’.

Pozvao je lidere da udvostruče napore na suzbijanju dezinformacija i da obezbede da postupci Tužilaštva i veća dobiju nedvosmislenu institucionalnu i političku podršku neophodnu za jačanje vladavine prava i dugoročne stabilnosti na Kosovu.

SPGS Tanin pohvalio je Prištinu i Beograd i odgovarajuće napore EU i vlade SAD da unaprede pregovarački proces.

„Nedavni sastanci u Briselu i Vašingtonu pokazuju potencijal za napredak u daljem rešavanju teških pitanja kada su međunarodni resursi udruženi sa liderstvom na terenu“.

Političko jedinstvo, snažna posvećenost i dobra volja među liderima u Prištini i Beogradu bili su preduslov za uspeh pregovora, rekao je on, izrazivši nadu da će obe strane prevazići sporna pitanja i pronaći zajednički jezik za postizanje sveobuhvatnog sporazuma.

Prepoznajući još jednu važnu godišnjicu, SPGS Tanin je primetio da je ove godine obeleženo 20 godina od usvajanja Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 (2000) o ženama, miru i bezbednosti. Važnost suštinskog učešća žena u mirovnom procesu na svim nivoima, posebno u tekućem dijalogu između Beograda i Prištine, bila je „od ključne važnosti za postizanje rezultata i pridonosi da ti rezultati odgovaraju stvarnim potrebama ljudi“, rekao je on.

SPGS Tanin zaključio je svoje izlaganje ponavljajući UNMIK-ovu bezuslovnu posvećenost u podršci dijalogu koji podržava EU i naporima lidera obe strane da odlučno krenu ka sveobuhvatnom sporazumu i dugoročnom miru i pomirenju.

Pročitajte kompletnu izjavu SPGS Tanina na srpkom jeziku ovde.

Pročitajte izveštaj GS-a na srpskom jeziku ovde.