SPGS Tanin iznova potvrdio podršku UNMIK-a procesu rasvetljavanja sudbine nestalih lica na Kosovu

30 Aug 2020

SPGS Tanin iznova potvrdio podršku UNMIK-a procesu rasvetljavanja sudbine nestalih lica na Kosovu

Povodom Međunarodnog dana žrtava prisilnih nestanaka, specijalni predstavnik generalnog sekretara (SPGS) i šef UNMIK-a, Zahir Tanin, iznova je potvrdio posvećenost UNMIK-a neprestanoj podršci procesu rasvetljavanja sudbine lica koja se još uvek vode kao nestala na Kosovu, kao i njihovim porodicama.

SPGS je istakao da je u ovom procesu pravo porodica nestalih lica na istinu o sudbini njihovih bližnjih fundamentalno ljudsko pravo, čije je ostvarivanje ključni element izgradnje poverenja i pomirenja  među zajednicama na Kosovu. U tom smislu, on pozdravlja tekuće razgovore o pitanju nestalih lica u okviru dijaloga pod okriljem EU. SPGS Tanin je pohvalio i rad svih strana uključenih u traganje za nestalim licima na Kosovu, uključujući Radnu grupu za lica koja se vode kao nestala u vezi sa događajima na Kosovu, kojom predsedava Međunarodni komitet Crvenog krsta. On je takođe pozvao sve aktere da udvostruče svoje napore kako bi se razjasnilo šta se dogodilo sa 1.643 osobe koje se i dalje vode kao nestale.

“UNMIK ostaje potpuno posvećen pružanju podrške svim naporima u ostvarivanju značajnog napretka u potrazi za nestalim licima i omogućavanju porodicama da donekle dobiju konačan odgovor u pogledu sudbine svojih najbližih,” rekao je SPGS Tanin.

Osnovne činjenice:

Do avgusta 2020, još 1643 osobe vodile su se kao nestale u vezi sa događajima na Kosovu 1998-1999. UNMIK je nastavio da pruža podršku porodicama preko Resursnog centra za nestala lica, čije je osnivanje pomogao 2017, kao i procesu rasvetljavanja sudbine nestalih lica na Kosovu, pored ostalog i putem bliske interakcije sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i pružanjem podrške Radnoj grupi za nestala lica u vidu georadara za dubinsko ispitivanje tla od 2018 do 2019, čime su omogućene preciznije i manje invazivne pretrage mesta masovnih grobnica. U junu 2020, UNMIK je preko MKCK obezbedio tehničku podršku delegacijama Beograda i Prištine u Radnoj grupi, radi jačanja kapaciteta njihovih analitičkih timova u traganju za nestalim licima.

Više o podršci UNMIK-a porodicama nestalih lica možete pročitati ovde.

Saopštenje generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o Međunarodnom danu žrtava prisilnih nestanaka pročitajte ovde.

Više o radu Radne grupe za prisilne i nedobrovoljne nestanke na razjašnjavanju sudbine nestalih lica širom sveta pročitajte ovde.

Više o usvajanju u Savetu bezbednosti prve do sada rezolucije o licima nestalim tokom oružanih sukoba pročitajte ovde.

Tekst Rezolucije Saveta bezbednosti UN 2474 (2019) možete pogledati ovde.